Phòng GD&ĐT Huyện Hướng Hoá Tỉnh Quảng Trị - ĐC: Khóm 3B, TT Khe Sanh, Huyện Hướng Hoá, Tỉnh Quảng Trị - ĐT: 053.3880514
Trang chủ
Giới thiệu
Chi bộ Đảng
Phòng GD&ĐT
Công Đoàn
Tổ chức cán bộ
Tài chính - Kế hoạch
Mầm non
Tiểu học
Trung học cơ sở
Lịch công tác
Thống kê số liệu
Khuyến học
Nghiên cứu - Trao đổi
VB chỉ đạo Bộ-Sở
Tập san vì sự TBPN
Góp ý
Văn bản Phòng GD&ĐT
PHỎ CẬP GIÁO DỤC
CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH
Lượt truy cập:
imageCnt   
 
KẾ HOẠCH THÁNG 12-2017       UBND HUYỆN HƯỚNG HOÁ                                          CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO                            Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

KẾ HOẠCH THÁNG 12 NĂM 2017

 

Tháng

Nội dung công việc

Bộ phận chủ trì, tham mưu

Phối hợp, thực hiện

12/2017

Kiểm tra công tác PCGD-XMC năm 2017. Đón và làm việc với Đoàn kiểm tra của tỉnh về công tác PCGD, XMC năm 2017

Tổ CNH, Chuyên viên phụ trách PCGD-XMC

BCĐPCGD-XMC huyện, các xã, thị trấn; các trường

Dự trực báo Giáo dục Trung học

 

Lãnh đạo Phòng, CVPTCMTHCS

Kiểm tra tình hình thực hiện nhiệm vụ học kỳ I các cấp học

Tổ CNH

Các bộ phận liên quan, các trường

Tổ chức ôn tập và kiểm tra Học kỳ I; tổ chức kiểm tra đề chung lớp 9

Bộ phận TH, THCS

TH-VP, các trường PT

Tổ chức các hoạt động kỷ niệm ngày thành lập QĐND Việt Nam (22/12)

Toàn ngành

Toàn ngành

Thi nghiên cứu KH&KT trong học sinh THCS cấp huyện.

Bộ phận THCS

Các trường THCS, TH&THCS, PTDTBT THCS

Trực báo Tổ chuyên môn cấp Tiểu học tại trường Tiểu học Tân Hợp.

Bộ phận TH

Các trường TH, TH&THCS

Tổ chức các chuyên đề ĐMPPDH cấp huyện, dự các chuyên đề cấp tỉnh

Tổ các ngành học

Các trường

Kiểm tra chuyên ngành 01 trường THCS, 01 trường MN, kiểm tra quản lý tài chính một số trường học.

Bộ phận TH-VP

Các bộ phận liên quan, các trường

Báo cáo tình hình giáo dục tháng 12; các trường báo cáo về Phòng trước ngày 15/12/2017, Phòng báo cáo Huyện, Sở

Bộ phận TH-VP

Các trường

 

                                                                   PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO


Bản quyền trang web thuộc phòng GD&ĐT Huyện Hướng Hoá - Tỉnh Quảng Trị
Phát triển bởi Trung Tâm Phát Triển Công Nghệ Thông Tin - Viễn Thông Quảng Trị
ĐC: 20 Trần Hưng Đạo - Đông Hà - Quảng Trị
ĐT: 053 3556911 -Website: http://vnptquangtri.com.vn