Phòng GD&ĐT Huyện Hướng Hoá Tỉnh Quảng Trị - ĐC: Khóm 3B, TT Khe Sanh, Huyện Hướng Hoá, Tỉnh Quảng Trị - ĐT: 053.3880514
Trang chủ
Giới thiệu
Chi bộ Đảng
Phòng GD&ĐT
Công Đoàn
Tổ chức cán bộ
Tài chính - Kế hoạch
Mầm non
Tiểu học
Trung học cơ sở
Lịch công tác
Thống kê số liệu
Khuyến học
Nghiên cứu - Trao đổi
VB chỉ đạo Bộ-Sở
Tập san vì sự TBPN
Góp ý
Văn bản Phòng GD&ĐT
PHỎ CẬP GIÁO DỤC
CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH
Lượt truy cập:
imageCnt   
 
KẾ HOẠCH THÁNG 01-2018       UBND HUYỆN HƯỚNG HOÁ   CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO                 Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

  KẾ HOẠCH THÁNG 01 NĂM 2018

Tháng

Nội dung công việc

Bộ phận chủ trì,

 tham mưu

Phối hợp, thực hiện

01/2018

Tham gia Hội thi giáo viên dạy gỏi Mầm non cấp tỉnh

Bộ phận MN

Các trường MN

Tham gia Hội thi giáo viên dạy giỏi các môn năng khiếu Tiểu học cấp tỉnh

Bộ phận Tiểu học

Các trường MN

Thi nghiên cứu KH&KT trong học sinh cấp tỉnh

Bộ phận THCS

Các trường THCS, TH&THCS, PTDTBT THCS

Tham gia tập huấn cho cán bộ cơ sở phụ trách công tác VSTBPN và bình đẳng giới

 

Cán bộ phụ trách công tác VSTBPN

Kiểm tra công tác an ninh học đường, công tác Y tế.

Bộ phận CTTT

Bộ phận MN, Tiểu học, TH-VP, các trường

Tham gia trực báo công tác Đoàn- Đội

 

Chuyên viên phụ trách

Kiểm tra chuyên ngành 01 trường PT; kiểm tra chuyên đề day học 01 trường phổ thông, 01 trường MN. Kiểm tra tình hình thực hiện nhiệm vụ năm học. Kiểm tra công tác PCCC

Bộ phận TH-VP

Các bộ phận liên quan, các trường

Tổ chức các chuyên đề ĐMPPDH cấp huyện, dự các chuyên đề cấp tỉnh

Tổ các ngành học

Các trường

Tổ chức thi Thể thao học đường cấp huyện

Bộ phận THCS

Các bộ phận liên quan, các trường

 Kiểm tra công tác VSATTP, phòng bệnh và tổ chức bán trú trong các cơ sở giáo dục mầm non. Kiểm tra hoạt động các cơ sở GDMN ngoài công lập.

Bộ phận MN

Các bộ phận liên quan, các trường

Báo cáo sơ kết học kỳ I

Bộ phận TH-VP

Các bộ phận liên quan, các trường

Dự Hội nghị Sơ kết học kỳ I và triển khai nhiệm vụ học kỳ II tại Sở GD&ĐT

 

Lãnh đạo Phòng

Tổ  chức Hội nghị Sơ kết học kỳ I và triển khai nhiệm vụ học kỳ II

Chủ trì: Trưởng phòng

Tham mưu: TH-VP

Các Phó trưởng phòng, các bộ phận liên quan, cán bộ quản lý các trường

                                                                                                                                              PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO


Bản quyền trang web thuộc phòng GD&ĐT Huyện Hướng Hoá - Tỉnh Quảng Trị
Phát triển bởi Trung Tâm Phát Triển Công Nghệ Thông Tin - Viễn Thông Quảng Trị
ĐC: 20 Trần Hưng Đạo - Đông Hà - Quảng Trị
ĐT: 053 3556911 -Website: http://vnptquangtri.com.vn