Phòng GD&ĐT Huyện Hướng Hoá Tỉnh Quảng Trị - ĐC: Khóm 3B, TT Khe Sanh, Huyện Hướng Hoá, Tỉnh Quảng Trị - ĐT: 053.3880514
Trang chủ
Giới thiệu
Chi bộ Đảng
Phòng GD&ĐT
Công Đoàn
Tổ chức cán bộ
Tài chính - Kế hoạch
Mầm non
Tiểu học
Trung học cơ sở
Lịch công tác
Thống kê số liệu
Khuyến học
Nghiên cứu - Trao đổi
VB chỉ đạo Bộ-Sở
Tập san vì sự TBPN
Góp ý
Văn bản Phòng GD&ĐT
PHỎ CẬP GIÁO DỤC
CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH
Lượt truy cập:
imageCnt   
 
KẾ HOẠCH THÁNG 5 - 2016    UBND HUYỆN HƯỚNG HOÁ      CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO                     Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

 

KẾ HOẠCH THÁNG 5 NĂM 2016

 

1.Tổ chức các hoạt động kỷ niệm 126 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh.

2. Công tác kiểm tra:

Kiểm tra công tác thi đua, công tác Văn phòng cuối năm học. Kiểm tra đánh giá trẻ 5 tuổi theo bộ chuẩn. Kiểm tra thực hiện điểm “Nhấn”. Kiểm tra công nhận duy trì thực hiện phổ cập GDMN cho trẻ 5 tuổi.  Kiểm tra, công nhận lại Phổ cập GDMN cho trẻ em năm tuổi cấp huyện.  Kiểm tra công tác Đoàn, Đội.

3.  Chỉ đạo đánh giá, xếp loại CBQL, GV theo chuẩn nghề nghiệp,  đánh giá trẻ 5 tuổi theo Bộ chuẩn tại các trường mầm non.

4. Tham gia bầu cử Quốc Hội và Hội đồng nhân dân các cấp.

5. Chỉ đạo, Kiểm tra học kỳ II. Tổ chức kiểm tra học kỳ II chung đề lớp 9.

6. Chỉ đạo, kiểm tra tình hình chuẩn bị các điều kiện xét tốt nghiệp THCS, BTCS và hoàn thành chương trình tiểu học năm 2016. Xét tốt nghiệp THCS.

            7. Hoàn thành kế hoạch bồi dưỡng chính trị và chuyên môn hè 2016.

8. Các trường học tổng kết năm học 2015-2016; báo cáo tổng kết năm học về Phòng GD&ĐT theo quy định.

9. Chỉ đạo các trường thuộc Chương trình SEQAP xây kế hoạch FDS năm học 2016.

10. Báo cáo tình hình giáo dục tháng 5. Báo cáo công tác TĐ-KT về Sở, Huyện.

 

                                                    

                                            PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

 

 


Bản quyền trang web thuộc phòng GD&ĐT Huyện Hướng Hoá - Tỉnh Quảng Trị
Phát triển bởi Trung Tâm Phát Triển Công Nghệ Thông Tin - Viễn Thông Quảng Trị
ĐC: 20 Trần Hưng Đạo - Đông Hà - Quảng Trị
ĐT: 053 3556911 -Website: http://vnptquangtri.com.vn