Phòng GD&ĐT Huyện Hướng Hoá Tỉnh Quảng Trị - ĐC: Khóm 3B, TT Khe Sanh, Huyện Hướng Hoá, Tỉnh Quảng Trị - ĐT: 053.3880514
Trang chủ
Giới thiệu
Chi bộ Đảng
Phòng GD&ĐT
Công Đoàn
Tổ chức cán bộ
Tài chính - Kế hoạch
Mầm non
Tiểu học
Trung học cơ sở
Lịch công tác
Thống kê số liệu
Khuyến học
Nghiên cứu - Trao đổi
VB chỉ đạo Bộ-Sở
Tập san vì sự TBPN
Góp ý
Văn bản Phòng GD&ĐT
PHỎ CẬP GIÁO DỤC
CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH
Lượt truy cập:
imageCnt   
 
CÁN BỘ - CHUYÊN VIÊN PHÒNG GDĐT HUYỆN HƯỚNG HOÁ                                       * LÃNH ĐẠO PHÒNG

Nguyễn Đức Tuận

Ø       Chức vụ: Trưởng phòng

Ø       Chuyên môn: ĐHSP Ngữ văn, Cử nhân Chính trị

Ø       Lĩnh vực phụ trách: Phụ trách chung

Ø       Điện thoại: (053) 3880399 DĐ: 0913485699

Ø       Email: nguyenductuan.pgdhh@quangtri.edu.vn

 

 Nguyễn Văn Đức

Ø       Chức vụ: Phó Trưởng phòng

Ø       Chuyên môn: ĐHSP Toán-Tin, Cao cấp Chính trị

Ø       Lĩnh vực phụ trách: Giáo dục phổ thông, PCGD

Ø       Điện thoại: DĐ: 0914425901

Ø       Email: nguyenvanduc.pgdhh@quangtri.edu.vn

 

 Phan Thị Minh Quế

Ø       Chức vụ: Phó Trưởng phòng

Ø       Chuyên môn: ĐHSP Ngữ văn, Cao cấp Chính trị

Ø       Lĩnh vực phụ trách: Giáo dục mầm non.

Ø       Điện thoại: DĐ: 0914242251

Ø       Email: phanminhque.pgdhh@quangtri.edu.vn

 

 

                                            * TỔ CÁC NGÀNH HỌC

 Võ Như Cảnh

Ø       Chức vụ: Chuyên viên - Tổ trưởng Tổ các ngành học

Ø       Chuyên môn: ĐHKH Lý - Tin, Trung cấp Chính trị

Ø       Lĩnh vực phụ trách: Các môn tự nhiên THCS, PCGD

Ø       Điện thoại: (053) 3880642, DĐ: 0914096646

Ø       Email: vonhucanh.pgdhh@quangtri.edu.vn

 

 Nguyễn Long Tuấn

Ø       Chức vụ: Chuyên viên THCS

Ø       Chuyên môn: ĐHSP Anh văn

Ø       Lĩnh vực phụ trách: Môn tiếng Anh, GDNGLL, CT Đội

Ø       Điện thoại: DĐ: 0915029139

Ø       Email: nguyenlongtuan.pgdhh@quangtri.edu.vn

 

 Nguyễn Trình

Ø       Chức vụ:  Chuyên viên THCS

Ø       Chuyên môn: Thạc sĩ Ngữ văn

Ø       Lĩnh vực phụ trách: Các môn xã hội THCS, BDTX, STB

Ø       Điện thoại: DĐ: 0935009616

Ø       Email: nguyentrinh.pgdhh@quangtri.edu.vn

 

 Lê Đức Hùng

Ø       Chức vụ: Chuyên viên Tiểu học

Ø       Chuyên môn: ĐHT’H , Trung cấp chính trị

Ø       Lĩnh vực phụ trách: Giáo dục tiểu học

Ø       Điện thoại: DĐ: 0915060919

Ø       Email: leduchung.pgdhh@quangtri.edu.vn

 

 Lê Thị Hằng Sâm

Ø       Chức vụ: Chuyên viên Mầm non

Ø       Chuyên môn: Cao đẳng mầm non

Ø       Lĩnh vực phụ trách: Giáo dục mầm non.

Ø       Điện thoại: DĐ: 0982341789

Ø       Email: lehangsam.pgdhh@quangtri.edu.vn

 

 Lê Công Ánh

Ø       Chức vụ: Cán bộ dự án

Ø       Chuyên môn:ĐHKH Xã hội - Nhân văn

Ø       Lĩnh vực phụ trách: Dự án Tiểu học.

Ø       Điện thoại: DĐ: 0983008729

Ø       Email: leconganh.pgdhh@quangtri.edu.vn

 

 

                               *  TỔ TỔNG HỢP

 Phan Ngọc Luật

Ø       Chức vụ: Chuyên viên - Tổ trưởng Tổ tổng hợp

Ø       Chuyên môn: ĐHSP Ngữ văn, Trung cấp Chính trị.

Ø       Lĩnh vực phụ trách: Công tác TCCB, Tuyển sinh.

Ø       Điện thoại: (053) 3781987,DĐ: 01696671664

Ø       Email: phanngocluat.pgdhh@quangtri.edu.vn

 Châu Thị Kết

Ø       Chức vụ: Chuyên viên - Tổ phó Tổ tổng hợp

Ø       Chuyên môn: ĐHKT - Kế toán

Ø       Lĩnh vực phụ trách: Công tác Tài chính - CSVC

Ø       Điện thoại: (053) 3880331,DĐ:0983268165

Ø       Email: chauthiket.pgdhh@quangtri.edu.vn

 

 

 Nguyễn Ngọc Đỉnh

Ø       Chức vụ: Chuyên viên

Ø       Chuyên môn: ĐHSP Ngữ văn, Trung cấp kế toán.

Ø       Lĩnh vực phụ trách: Thống kê,Tài chính cơ quan

Ø       Điện thoại: (053)3880331, DĐ: 0914184810

Ø       Email: nguyenngocdinh.pgdhh@quangtri.edu.vn

 

 

 Nguyễn Ngọc Hiễn

Ø       Chức vụ: Chuyên viên

Ø       Chuyên môn: ĐHSP Sử

Ø       Lĩnh vực phụ trách: Tổng hợp, Kế hoạch.

Ø       Điện thoại: DĐ: 0976556117

Ø       Email: nguyenngochien.pgdhh@quangtri.edu.vn

 

 Phan Thị Ánh Nga

Ø       Chức vụ: Cán bộ

Ø       Chuyên môn: Trung cấp Thư viện

Ø       Lĩnh vực phụ trách: Hành chính, Thủ quỹ.

Ø       Điện thoại: DĐ: 01695859650

Ø       Email: phananhnga.pgdhh@quangtri.edu.vn

 

 Lê Thị Thu Hà

Ø       Chức vụ: Nhân viên 

Ø       Chuyên môn:Trung cấp Văn thư

Ø       Lĩnh vực phụ trách: Văn thư.

Ø       Điện thoại: (053)3880514; DĐ: 0985042081

Ø       Email: lethuha.pgdhh@quangtri.edu.vn

 

 Lê Quang Ngọc

Ø       Chức vụ:  

Ø       Chuyên môn:

Ø       Lĩnh vực phụ trách: Lái xe - tự vệ cơ quan

Ø       Điện thoại:               DĐ: 0984114066

Ø       Email: lequangngoc.pgdhh@quangtri.edu.vn

 


Tin đã đưa
Bản quyền trang web thuộc phòng GD&ĐT Huyện Hướng Hoá - Tỉnh Quảng Trị
Phát triển bởi Trung Tâm Phát Triển Công Nghệ Thông Tin - Viễn Thông Quảng Trị
ĐC: 20 Trần Hưng Đạo - Đông Hà - Quảng Trị
ĐT: 053 3556911 -Website: http://vnptquangtri.com.vn