Phòng GD&ĐT Huyện Hướng Hoá Tỉnh Quảng Trị - ĐC: Khóm 3B, TT Khe Sanh, Huyện Hướng Hoá, Tỉnh Quảng Trị - ĐT: 053.3880514
Trang chủ
Giới thiệu
Chi bộ Đảng
Phòng GD&ĐT
Công Đoàn
Tổ chức cán bộ
Tài chính - Kế hoạch
Mầm non
Tiểu học
Trung học cơ sở
Lịch công tác
Thống kê số liệu
Khuyến học
Nghiên cứu - Trao đổi
VB chỉ đạo Bộ-Sở
Tập san vì sự TBPN
Góp ý
Văn bản Phòng GD&ĐT
PHỎ CẬP GIÁO DỤC
CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH
Lượt truy cập:
imageCnt   
 
KẾ HOẠCH THÁNG 10 - 2016    UBND HUYỆN HƯỚNG HOÁ        CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO                           Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

 

KẾ HOẠCH THÁNG 10 NĂM 2016

 

                1. Kiểm tra thực hiện chương trình GDMN. Kiểm tra loại hình trường, cơ sở mầm non tư thục. Kiểm tra công tác văn phòng, công tác CCHC một số trường học. Kiểm tra phổ cập giáo dục năm 2016. Kiểm tra việc xây dựng thư viên, phòng học bộ môn đạt chuẩn. Kiểm tra thực hiện QCDCCS trong trường học. Kiểm tra thực hiện qui chế chuyên môn, chương trình, dạy tiếng Brũ – Vân kiều và chương trình tiếng Anh mới.

2. Kiểm tra chuyên ngành 01 trường mầm non, 01 trường Tiểu học, 01 trường THCS. Kiểm tra công tác quản lý một số trường MN.

3. Tổ chức các hoạt động trong nữ CB, GV, NV nhân ngày  thành lập Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam 20/10.

4. Đón và làm việc với đoàn kiểm tra của Sở về công tác PCGD-XMC, Trung tâm HTCĐ.

5. Tổ chức chuyên đề cấp huyện, dự chuyên đề cấp tỉnh các cấp học, ngành học.

6. Dự Hội nghị tổng kết chuyên đề “Nâng cao chất lượng giáo dục phát triển vận động trong trường mầm non” tại Sở GD&ĐT.

7. Khảo sát năng lực giáo viên THCS.

8. Tổ chức tuần lễ “Học tập suốt đời”.

9. Thi Giáo viên dạy giỏi mầm non, tiểu học, THCS cấp trường.

10. Tổng kết 20 năm xây dựng trường chuẩn quốc gia của huyện.

11. Thi học sinh giỏi các môn văn hóa lớp 9 cấp huyện.

12. Các trường báo cáo tình hình giáo dục tháng 10 về Phòng trước ngày 15/10/2016, Phòng Giáo dục và Đào tạo báo cáo về huyện, Sở trước ngày 17/10/2016.

 

                                                    PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

 

 


Bản quyền trang web thuộc phòng GD&ĐT Huyện Hướng Hoá - Tỉnh Quảng Trị
Phát triển bởi Trung Tâm Phát Triển Công Nghệ Thông Tin - Viễn Thông Quảng Trị
ĐC: 20 Trần Hưng Đạo - Đông Hà - Quảng Trị
ĐT: 053 3556911 -Website: http://vnptquangtri.com.vn