Phòng GD&ĐT Huyện Hướng Hoá Tỉnh Quảng Trị - ĐC: Khóm 3B, TT Khe Sanh, Huyện Hướng Hoá, Tỉnh Quảng Trị - ĐT: 053.3880514
Trang chủ
Giới thiệu
Chi bộ Đảng
Phòng GD&ĐT
Công Đoàn
Tổ chức cán bộ
Tài chính - Kế hoạch
Mầm non
Tiểu học
Trung học cơ sở
Lịch công tác
Thống kê số liệu
Khuyến học
Nghiên cứu - Trao đổi
VB chỉ đạo Bộ-Sở
Tập san vì sự TBPN
Góp ý
Văn bản Phòng GD&ĐT
PHỎ CẬP GIÁO DỤC
CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH
Lượt truy cập:
imageCnt   
 
KẾ HOẠCH THÁNG 12-2016    UBND HUYỆN HƯỚNG HOÁ      CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO                     Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

 

KẾ HOẠCH THÁNG 12 NĂM 2016

 

1. Hội nghị Hiệu trưởng các trường mầm non, phổ thông: Vào lúc 07h30 ngày 08/12/2016 tại trường TH Số 1 Khe Sanh.

2. Kiểm tra tình hình thực hiện nhiệm vụ học kỳ I, công tác văn phòng, CCHC một số trường; kiểm tra việc tổ chức bán trú trong các cơ sở GDMN, Kiểm tra thực hiện QCDCCS trong trường học. Kiểm tra công tác chỉ đạo hoạt động dạy học và thực hiện qui chế chuyên môn và dự giờ giáo viên. Kiểm tra công tác VSATTP, phòng bệnh và tổ chức bán trú trong các cơ sở giáo dục.

3. Kiểm tra chuyên ngành 01 trường THCS, 01 trường MN, Kiểm tra quản lý tài chính 03 trường học.

4. Đón và làm việc với Sở GD&ĐT về công tác thực hiện pháp luật về lĩnh vực giáo dục.

5. Chỉ đạo, tổ chức ôn tập, kiểm tra học kỳ I.

6. Chỉ đạo các hoạt động chào mừng ngày thành lập QĐND Việt Nam.

7. Hội thi nghiên cứu KH-KT học sinh lớp 9 cấp huyện.

          8. Tham gia Hội thi ứng dụng CNTT giỏi vào đổi mới phương pháp dạy học bậc THCS cấp tỉnh.

          9. Khảo sát năng lực chuyên môn giáo viên mầm non.

          10. Tổ chức chuyên đề cấp huyện, dự chuyên đề cấp tỉnh các cấp học, ngành học.

11. Các trường báo cáo tình hình giáo dục tháng 12 về Phòng trước ngày 15/12/2016, Phòng Giáo dục và Đào tạo báo cáo về huyện, Sở trước ngày 17/12/2016.

 

 

                                                    PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

 

 


Bản quyền trang web thuộc phòng GD&ĐT Huyện Hướng Hoá - Tỉnh Quảng Trị
Phát triển bởi Trung Tâm Phát Triển Công Nghệ Thông Tin - Viễn Thông Quảng Trị
ĐC: 20 Trần Hưng Đạo - Đông Hà - Quảng Trị
ĐT: 053 3556911 -Website: http://vnptquangtri.com.vn