Phòng GD&ĐT Huyện Hướng Hoá Tỉnh Quảng Trị - ĐC: Khóm 3B, TT Khe Sanh, Huyện Hướng Hoá, Tỉnh Quảng Trị - ĐT: 053.3880514
Trang chủ
Giới thiệu
Chi bộ Đảng
Phòng GD&ĐT
Công Đoàn
Tổ chức cán bộ
Tài chính - Kế hoạch
Mầm non
Tiểu học
Trung học cơ sở
Lịch công tác
Thống kê số liệu
Khuyến học
Nghiên cứu - Trao đổi
VB chỉ đạo Bộ-Sở
Tập san vì sự TBPN
Góp ý
Văn bản Phòng GD&ĐT
PHỎ CẬP GIÁO DỤC
CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH
Lượt truy cập:
imageCnt   
 
KẾ HOẠCH THÁNG 01-2017    UBND HUYỆN HƯỚNG HOÁ     CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO                     Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

 

KẾ HOẠCH THÁNG 01 NĂM 2017

 

1. Thi giáo viên dạy giỏi Tiểu học cấp tỉnh.

2. Trực báo công tác Đoàn, Đội tại tại tỉnh.

3.  Kiểm tra công tác thi đua cuối học kỳ.

4. Tổ chức các hoạt động kỷ niệm ngày HSSV (9.1).

5. Kiểm tra tình hình thực hiện công tác kế hoạch, tài chính tại một số đơn vị, kiểm tra việc thực hiện chương trình giáo dục mầm non, phổ thông ở một số trường. Kiểm tra hoạt động TTHTCĐ. Kiểm tra hoạt động các cơ sở GDMN ngoài công lập. Kiểm tra công tác xây dựng trường MN đạt chuẩn Quốc gia.

            6. Kiểm tra chuyên ngành 01 trường PT; kiểm tra chuyên đề day học 01 trường phổ thông, 01 trường MN.

            7. Tham gia Hội thi nghiên cứu KH&KT học sinh lớp 9 cấp tỉnh. Chấm thi xây dựng chuyên đề tích hợp, chuyên đề liên môn cấp THCS. Thi IOE, Violym pic, giải toán trên máy tính cầm tay cấp huyện.

8. Kiểm tra dạy tiếng Brũ – Vân kiều, tiếng Anh thí điểm.

9. Tổ chức kiểm tra học kỳ lớp 9 theo đề chung của Sở GD&ĐT.

10. Chỉ đạo sơ kết học kỳ I, tổng hợp báo cáo  gửi Sở. Các trường báo cáo Sơ kết học kỳ I về Phòng, Phòng Giáo dục và Đào tạo báo cáo về huyện, Sở theo quy định.

11. Dự Hội nghị sơ kết học kỳ I và triển khai nhiệm vụ học kỳ II các ngành học, cấp học.

 

                                                    PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

 

 


Bản quyền trang web thuộc phòng GD&ĐT Huyện Hướng Hoá - Tỉnh Quảng Trị
Phát triển bởi Trung Tâm Phát Triển Công Nghệ Thông Tin - Viễn Thông Quảng Trị
ĐC: 20 Trần Hưng Đạo - Đông Hà - Quảng Trị
ĐT: 053 3556911 -Website: http://vnptquangtri.com.vn