Phòng GD&ĐT Huyện Hướng Hoá Tỉnh Quảng Trị - ĐC: Khóm 3B, TT Khe Sanh, Huyện Hướng Hoá, Tỉnh Quảng Trị - ĐT: 053.3880514
Trang chủ
Giới thiệu
Chi bộ Đảng
Phòng GD&ĐT
Công Đoàn
Tổ chức cán bộ
Tài chính - Kế hoạch
Mầm non
Tiểu học
Trung học cơ sở
Lịch công tác
Thống kê số liệu
Khuyến học
Nghiên cứu - Trao đổi
VB chỉ đạo Bộ-Sở
Tập san vì sự TBPN
Góp ý
Văn bản Phòng GD&ĐT
PHỎ CẬP GIÁO DỤC
CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH
Lượt truy cập:
imageCnt   
 
DANH MỤC HƯỚNG DẪN THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CẤP HUYỆN LĨNH VỰC GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠODANH MỤC

HƯỚNG DẪN THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CẤP HUYỆN

LĨNH VỰC GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO


TT

TÊN THỦ TỤC

MỨC ĐỘ

MÃ HIỆU

1

CHO PHÉP HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC NHÀ TRƯỜNG, NHÀ TRẺ

MỨC ĐỘ 1

MH 01

2

CHO PHÉP HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC NHÀ TRƯỜNG, NHÀ TRẺ TƯTHỤC

MỨC ĐỘ 1

MH 02

3

CHO PHÉP HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC TRƯỜNG TIỂU HỌC

MỨC ĐỘ 1

MH 03

4

CHO PHÉP HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC TRƯỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ

MỨC ĐỘ 1

MH 04

5

CHO PHÉP NHÀ TRƯỜNG, NHÀ TRẺ DÂN LẬP  HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC

MỨC ĐỘ 1

MH 05

6

CHO PHÉP THÀNH LẬP NHÀ TRƯỜNG, NHÀ TRẺ DÂN LẬP

MỨC ĐỘ 1

MH 06

7

CHUYỂN  TRƯỜNG ĐỐI VỚI HỌC SINH TIỂU HỌC

MỨC ĐỘ 1

MH 07

8

CHUYỂN  TRƯỜNG ĐỐI VỚI HỌC SINH TRUNG HỌC CƠ SỞ

MỨC ĐỘ 1

MH 08

9

CHUYỂN  ĐỐI  CƠ SỞ GIÁO DỤC MẦM NON BÁN CÔNG SANG CƠ SỞ GIÁO DỤC CÔNG LẬP

MỨC ĐỘ 1

MH 09

10

CHUYỂN  CƠ SỞ GIÁO DỤC MẦM NON BÁN CÔNG SANG CƠ SỞ MẦM NON DÂN LẬP

MỨC ĐỘ 1

MH 10

11

CÔNG NHẬN PHỔ CẬP GIÁO DỤC MẦM NON CHO TRẺ 5 TUỔI (PCGDMNTNT) ĐỐI VỚI ĐƠN VỊ CẤP CƠ SỞ

MỨC ĐỘ 1

MH 11

12

CÔNG NHẬN TRƯỜNG TIỂU HỌC ĐẠT MỨC CHẤT LƯỢNG TỐI THIỂU

MỨC ĐỘ 1

MH 12

13

CÔNG NHẬN XÃ ĐẠT CHUẨN PHỔ CẬP GIÁO DỤC, XÓA MÙ CHỮ

MỨC ĐỘ 1

MH 13

14

CẤP PHÉP, GIA HẠN GIẤY PHÉP TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG DẠY THÊM, HỌC THÊM ĐỐI VỚI CẤP TRUNG HỌC CƠ SỞ

MỨC ĐỘ 1

MH 14

15

GIẢI THỂ HOẠT ĐỘNG NHÀ TRƯỜNG, NHÀ TRẺ

MỨC ĐỘ 1

MH 15

16

GIẢI THỂ NHÀ TRƯỜNG, NHÀ TRẺ DÂN LẬP

MỨC ĐỘ 1

MH 16

17

GIẢI THỂ NHÀ TRƯỜNG, NHÀ TRẺ TƯ THỤC

MỨC ĐỘ 1

MH 17

18

GIẢI THỂ TRƯỜNG TIỂU HỌC

MỨC ĐỘ 1

MH 18

19

GIẢI THỂ TRƯỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ

MỨC ĐỘ 1

MH 19

20

QUY TRÌNH ĐÁNHGIÁ, XẾP LOẠI “CỘNG ĐỒNG HỌC TẬP” CẤP XÃ

MỨC ĐỘ 1

MH 20

21

SÁP NHẬP, CHIA TÁCH TRƯỜNG TIỂU HỌC

MỨC ĐỘ 1

MH 21

22

SÁP NHẬP, CHIA TÁCH TRƯỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ

MỨC ĐỘ 1

MH 22

23

SÁP NHẬP, CHIA, TÁCH  NHÀ TRƯỜNG, NHÀ TRẺ

MỨC ĐỘ 1

MH 23

24

SÁP NHẬP, CHIA, TÁCH  NHÀ TRƯỜNG, NHÀ TRẺ DÂN LẬP

MỨC ĐỘ 1

MH 24

25

SÁP NHẬP, CHIA, TÁCH  NHÀ TRƯỜNG, NHÀ TRẺ TƯ THỤC

MỨC ĐỘ 1

MH 25

26

THÀNH LẬP TRUNG TÂM HỌC TẬP CỘNG ĐỒNG

TẠI XÃ, PHƯỜNG, THỊ TRẤN

MỨC ĐỘ 1

MH 25

27

THÀNH LẬP NHÀ TRƯỜNG, NHÀ TRẺ

MỨC ĐỘ 1

MH 27

28

THÀNH LẬP NHÀ TRƯỜNG, NHÀ TRẺ TƯ THỤC

MỨC ĐỘ 1

MH 28

29

THÀNH LẬP, CHO PHÉP THÀNH LẬP TRƯỜNG TIỂU HỌC

MỨC ĐỘ 1

MH 29

30

THÀNH LẬP, CHO PHÉP THÀNH LẬP TRƯỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ

MỨC ĐỘ 1

MH 30

31

XÉT CẤP HỖ TRỢ ĂN TRƯA CHO TRẺ EM MẪU GIÁO BA VÀ BỐN TUỔI

MỨC ĐỘ 2

MH 31

 


Bản quyền trang web thuộc phòng GD&ĐT Huyện Hướng Hoá - Tỉnh Quảng Trị
Phát triển bởi Trung Tâm Phát Triển Công Nghệ Thông Tin - Viễn Thông Quảng Trị
ĐC: 20 Trần Hưng Đạo - Đông Hà - Quảng Trị
ĐT: 053 3556911 -Website: http://vnptquangtri.com.vn