Phòng GD&ĐT Huyện Hướng Hoá Tỉnh Quảng Trị - ĐC: Khóm 3B, TT Khe Sanh, Huyện Hướng Hoá, Tỉnh Quảng Trị - ĐT: 053.3880514
Trang chủ
Giới thiệu
Chi bộ Đảng
Phòng GD&ĐT
Công Đoàn
Tổ chức cán bộ
Tài chính - Kế hoạch
Mầm non
Tiểu học
Trung học cơ sở
Lịch công tác
Thống kê số liệu
Khuyến học
Nghiên cứu - Trao đổi
VB chỉ đạo Bộ-Sở
Tập san vì sự TBPN
Góp ý
Văn bản Phòng GD&ĐT
PHỎ CẬP GIÁO DỤC
CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH
Lượt truy cập:
imageCnt   
 
KẾ HOẠCH THÁNG 4-2017    UBND HUYỆN HƯỚNG HOÁ     CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO                     Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

 

KẾ HOẠCH THÁNG 4 NĂM 2017

 

1. Tổ chức các hoạt động kỷ niệm Ngày giải phóng miền Nam (30/4) và Quốc tế lao động (1/5);

            3. Xây dựng kế hoạch về nội dung bồi dưỡng thường xuyên hè 2017.

4. Công tác kiểm tra:

- Kiểm tra chuyên ngành 01 trường MN, 02 trường phổ thông.

- Kiểm tra công tác dạy thêm, học thêm; kiểm tra tình hình sử dụng thiết bị, thư viện, phòng học bộ môn; kiểm tra trường đạt chuẩn quốc gia; kiểm tra công tác thi đua; kiểm tra đánh giá xếp loại hiệu trưởng, giáo viên theo chuẩn nghề nghiệp; kiểm tra đánh giá sau 2 năm thực hiện điểm “Nhấn”.

5. Tổng kết các hội thi chất lượng cấp huyện.

6. Chỉ đạo ôn tập học kỳ II.

7.  Các trường nộp kế hoạch phát triển trường, lớp, đội ngũ năm học 2017 – 2018 về Phòng GD&ĐT(qua bộ phận Tổng hợp - Kế hoạch, theo mẫu đã hướng dẫn, không gửi qua Email).

+ Các Trường mầm non, Trường tiểu học: Ngày 19/4/2017;

+ Các Trường THCS, PTDTBTTHCS; TH&THCS, PTDTBTTH&THCS: ngày 20/4/2017.

8. Các trường báo cáo tình hình giáo dục tháng 4 về Phòng trước ngày 15/4/2017, Phòng Giáo dục và Đào tạo báo cáo về huyện, Sở trước ngày 17/4/2017.

 

                                                    PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

 

 


Bản quyền trang web thuộc phòng GD&ĐT Huyện Hướng Hoá - Tỉnh Quảng Trị
Phát triển bởi Trung Tâm Phát Triển Công Nghệ Thông Tin - Viễn Thông Quảng Trị
ĐC: 20 Trần Hưng Đạo - Đông Hà - Quảng Trị
ĐT: 053 3556911 -Website: http://vnptquangtri.com.vn