Phòng GD&ĐT Huyện Hướng Hoá Tỉnh Quảng Trị - ĐC: Khóm 3B, TT Khe Sanh, Huyện Hướng Hoá, Tỉnh Quảng Trị - ĐT: 053.3880514
Trang chủ
Giới thiệu
Chi bộ Đảng
Phòng GD&ĐT
Công Đoàn
Tổ chức cán bộ
Tài chính - Kế hoạch
Mầm non
Tiểu học
Trung học cơ sở
Lịch công tác
Thống kê số liệu
Khuyến học
Nghiên cứu - Trao đổi
VB chỉ đạo Bộ-Sở
Tập san vì sự TBPN
Góp ý
Văn bản Phòng GD&ĐT
PHỎ CẬP GIÁO DỤC
CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH
Lượt truy cập:
imageCnt   
 
Lịch tuần 20 (Từ 08-12/5/2017) 

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 20 NĂM 2017

(Từ 08/5/2017 đến 12/5/2017)

Lịch tuần 19 còn lại: T7(06/5): - Tổ sao in đề kiểm tra làm việc tại Phòng GD&ĐT: Theo QĐ

                                                          - Từ 14h00: Giao đề kiểm tra cho các trường tại Phòng GD&ĐT: A. Cảnh, Cô Vẽ và theo CV

THỨ

NỘI DUNG CÔNG TÁC

ĐỊA ĐIỂM

THÀNH PHẦN

GHI CHÚ

Thứ hai

08/5//17

Từ 08/5-09/5: Giám sát kiểm tra học kỳ II- lớp 9 theo đề chung của Sở

Tại các trường THCS, TH&THCS

Theo Quyết định

 

Khảo sát đánh giá trẻ 5 tuổi; kiểm tra việc thực hiện chế độ chính sách cho học sinh

Trường MN Hướng Sơn

PTP(Uyên Như) và theo QĐ

 

C: Họp Hội đồng Hội thi sáng tạo trẻ

Phòng GD&ĐT

PTP(Văn Sơ), Cô Vẽ

 

Thứ ba

09/5/17

 

 

 

 

 

Khảo sát đánh giá trẻ 5 tuổi; kiểm tra việc thực hiện chế độ chính sách cho học sinh

Trường MN Hướng Tân

PTP(Uyên Như) và theo QĐ

 

Dự chuyên đề Trường học kết nối

PGD&ĐT Triệu Phong

A. Hùng và theo CV

 

Tập huấn thu thập số liệu khảo sát đầu kỳ GDPTTNBM

Sở GD&ĐT

Cô Thiên

 

 

 

 

 

Thứ tư

10/5/17

Khảo sát đánh giá trẻ 5 tuổi; kiểm tra việc thực hiện chế độ chính sách cho học sinh

Trường MN Hướng Lộc

PTP(Uyên Như) và theo QĐ

 

Giám sát kiểm tra định kỳ lớp 5

TH Xy, TH Thuận

Cô Thiên

 

Đi công tác tại Sở GD&ĐT Quảng Trị

Đông Hà

A. Cảnh

 

S: Kiểm tra công tác thi đua năm học 2016-2017

TH Tân Liên

PTP(Văn Sơ), A. Đỉnh, A. Hùng

 

C: Kiểm tra công tác thi đua năm học 2016-2017

TH Số 2 Khe Sanh

PTP(Văn Sơ),, A. Đỉnh, A. Hùng

 

 

 

 

 

Thứ năm

11/5/17

 

 

 

 

 

Khảo sát đánh giá trẻ 5 tuổi.

Trường MN Thanh

PTP(Uyên Như) và theo QĐ

 

Giám sát kiểm tra định kỳ lớp 5

TH A Túc

Cô Thiên

 

Giám sát kiểm tra định kỳ lớp 5

TH Thanh

A. Hùng

 

S: Kiểm tra công tác thi đua năm học 2016-2017

THCS Tân Liên

Trưởng phòng, A. Đỉnh, A. Cảnh

 

C: Kiểm tra công tác thi đua năm học 2016-2017

THCS Tân Lập

Trưởng phòng, A. Đỉnh, A. Cảnh

 

Từ 16h00: Hội nghị lấy phiếu tín nhiệm

Hội trường PGD&ĐT

Toàn thể cơ quan

 

Thứ sáu

12/5/17

 

 

 

 

Kiểm tra công tác thi đua năm học 2016-2017

PTDTBT THCS Hướng Phùng

Trưởng phòng, A. Đỉnh, A. Cảnh

 

 

 

 

 

Từ 16h00: Giao ban tuần

Phòng họp

TTLĐP, CTCĐGD huyện, TH-VP

 

 

 

 

 

Thứ bảy

13/5/17

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Bản quyền trang web thuộc phòng GD&ĐT Huyện Hướng Hoá - Tỉnh Quảng Trị
Phát triển bởi Trung Tâm Phát Triển Công Nghệ Thông Tin - Viễn Thông Quảng Trị
ĐC: 20 Trần Hưng Đạo - Đông Hà - Quảng Trị
ĐT: 053 3556911 -Website: http://vnptquangtri.com.vn