Phòng GD&ĐT Huyện Hướng Hoá Tỉnh Quảng Trị - ĐC: Khóm 3B, TT Khe Sanh, Huyện Hướng Hoá, Tỉnh Quảng Trị - ĐT: 053.3880514
Trang chủ
Giới thiệu
Chi bộ Đảng
Phòng GD&ĐT
Công Đoàn
Tổ chức cán bộ
Tài chính - Kế hoạch
Mầm non
Tiểu học
Trung học cơ sở
Lịch công tác
Thống kê số liệu
Khuyến học
Nghiên cứu - Trao đổi
VB chỉ đạo Bộ-Sở
Tập san vì sự TBPN
Góp ý
Văn bản Phòng GD&ĐT
PHỎ CẬP GIÁO DỤC
CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH
Lượt truy cập:
imageCnt   
 
KẾ HOẠCH THÁNG 8 NĂM 2017        UBND HUYỆN HƯỚNG HOÁ  CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO                  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

 

KẾ HOẠCH THÁNG 8 NĂM 2017

 

1. Thực hiện kế hoạch bồi dưỡng chính trị, tập huấn chuyên môn hè 2017 cho cán bộ quản lý, giáo viên và nhân viên (theo Kế hoạch).

2. Triển khai công tác mua sắm thiết bị dạy học; chỉ đạo, hướng dẫn thực hiện thu-chi đầu năm học. Chỉ đạo công tác kiểm tra điều tra phổ cập, cập nhật số liệu phổ cập. Kiểm tra tình hình đầu năm học, kiểm tra công tác tuyển sinh các lớp đầu cấp một số trường.

            3. Dự Hội nghị Tổng kết năm học 2016-2017 và triển khai nhiệm vụ năm học 2017-2018 tại Sở Giáo dục và Đào tạo Quảng Trị.

4. Tổng kết năm học 2016 - 2017 và triển khai nhiệm vụ năm học 2017-2018  (Dự kiến ngày 18/8/2017 hoặc 22/8/2017, Phòng GD&ĐT sẽ tham mưu cho UBND huyện có giấy mời riêng).

5. Chuẩn bị các điều kiện cho “Ngày toàn dân đưa trẻ đến trường”.

            6. Học sinh tựu trường: (Có hướng dẫn sau)

7. Dự hội nghị triển khai nhiệm vụ các ngành học tại Sở. Dự tổng kết và triển khai công tác Đoàn - Đội.

8. Các trường Báo cáo công tác chuẩn bị năm học mới về Phòng Giáo dục và Đào tạo (theo mẫu) chậm nhất vào ngày 17/8/2017, Phòng báo cáo Sở vào ngày 19/8/2017 (thay cho báo cáo tháng 8/2017).

9. Hội nghị xây dựng kế hoạch năm học 2017-2018: Các trường tổ chức Hội nghị xây dựng kế hoạch năm học 2017-2018 hoàn thành trước khai giảng năm học mới 2017-2018.

10. Báo cáo tình hình giáo dục tháng 8 về huyện, Sở.

 

                                                                   PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO


Bản quyền trang web thuộc phòng GD&ĐT Huyện Hướng Hoá - Tỉnh Quảng Trị
Phát triển bởi Trung Tâm Phát Triển Công Nghệ Thông Tin - Viễn Thông Quảng Trị
ĐC: 20 Trần Hưng Đạo - Đông Hà - Quảng Trị
ĐT: 053 3556911 -Website: http://vnptquangtri.com.vn