Phòng GD&ĐT Huyện Hướng Hoá Tỉnh Quảng Trị - ĐC: Khóm 3B, TT Khe Sanh, Huyện Hướng Hoá, Tỉnh Quảng Trị - ĐT: 053.3880514
Trang chủ
Giới thiệu
Chi bộ Đảng
Phòng GD&ĐT
Công Đoàn
Tổ chức cán bộ
Tài chính - Kế hoạch
Mầm non
Tiểu học
Trung học cơ sở
Lịch công tác
Thống kê số liệu
Khuyến học
Nghiên cứu - Trao đổi
VB chỉ đạo Bộ-Sở
Tập san vì sự TBPN
Góp ý
Văn bản Phòng GD&ĐT
PHỎ CẬP GIÁO DỤC
CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH
Lượt truy cập:
imageCnt   
 
Lịch tuần 36 (Từ 28/8-01/9/2017) LII 

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 36 NĂM 2017

(Từ 28/8/2017 đến 01/9/2017)

Lịch công tác tuần 35 còn lại: Từ C 25/8-26/8:  Tổng kết dự án Bảo trợ trẻ em tại Cửa Việt: Trưởng phòng, Cô Thiên và theo CV

                                                       

THỨ

NỘI DUNG CÔNG TÁC

ĐỊA ĐIỂM

THÀNH PHẦN

GHI CHÚ

 

Thứ hai

28/8//17

 

 

 

 

 

 

S: Dự Hội nghị Sơ kết 6 tháng đầu năm và triển khai kế hoạch 6 tháng cuối năm

HLHPN huyện

PTP(Uyên Như)

 

C: Dự Hội nghị xây dựng kế hoạch năm học 2017-2018

MN BM Khe Sanh

PTP(Uyên Như)

 

Thứ ba

29/8/17

 

Dự Hội nghị Tổng kết Nghị quyết TW 3

Huyện ủy

Trưởng phòng

 

Kiểm tra tài chính LĐLĐ huyện

LĐLĐ huyện

A. Cảnh

 

S: Dự Hội nghị HĐGD xã Tân Long

Xã Tân Long

PTP (Văn Sơ)

 

S: Dự Hội nghị xây dựng kế hoạch năm học 2017-2018

MN Tân Lập

Cô Thúy

 

S: Dự Hội nghị xây dựng kế hoạch năm học 2017-2018

MN A Dơi

A. Sinh

 

13h30: Dự Hội nghị xây dựng kế hoạch năm học 2017-2018

MN Xy

Cô Thúy

 

Từ 13h30: Dự tiếp xúc cử tri

Xã Tân Liên

PTP(Uyên Như)

 

Từ 16h30: Dự chương trình dự án hõ trợ trẻ em gái vị thành niên DTTS

KS Gren

PTP(Uyên Như)

 

Thứ tư

30/8/17

S: Dự Hội nghị xây dựng kế hoạch năm học 2017-2018

MN Hướng Việt

PTP(Uyên Như)

 

S: Dự Hội nghị xây dựng kế hoạch năm học 2017-2018

THCS Thanh

A. Đỉnh

 

S: Dự Hội nghị xây dựng kế hoạch năm học 2017-2018

TH&THCS Hướng Lộc

A. Hiển

 

13h30. Dự Hội nghị xây dựng kế hoạch năm học 2017-2018

THCS Khe Sanh

Trưởng Phòng

 

13h30. Dự Hội nghị xây dựng kế hoạch năm học 2017-2018

MN Hướng Sơn

Cô Thúy

 

13h30. Dự Hội nghị xây dựng kế hoạch năm học 2017-2018

TH Hướng Tân

A.Luật

 

13h30. Dự Hội nghị xây dựng kế hoạch năm học 2017-2018

THCS Thuận

A. Hiển

 

13h30. Dự Hội nghị xây dựng kế hoạch năm học 2017-2018

TH&THCS A Dơi

A. Cảnh

 

13h30. Dự Hội nghị xây dựng kế hoạch năm học 2017-2018

TH Hướng Phùng

PTP (Văn Sơ)

 

13h30. Dự Hội nghị xây dựng kế hoạch năm học 2017-2018

TH Thanh

A. Đỉnh

 

 

 

 

 

Thứ năm

31/8/17

 

S: Dự Hội nghị xây dựng kế hoạch năm học 2017 – 2018

THCS Tân Liên

A.Quốc

 

S: Dự Hội nghị xây dựng kế hoạch năm học 2017-2018

TH Xy

PTP(Văn Sơ)

 

S: Dự Hội nghị xây dựng kế hoạch năm học 2017-2018

MN Hướng Lộc

Cô Thúy

 

S: Dự Hội nghị xây dựng kế hoạch năm học 2017-2018

MN Thuận

PTP (uyên Như)

 

13h30. Dự Hội nghị xây dựng kế hoạch năm học 2017-2018

TH&THCS Hướng Sơn

Â.Cảnh

 

13h30. Dự Hội nghị xây dựng kế hoạch năm học 2017-2018

TH Tân Liên

Cô Thiên

 

13h30. Dự Hội nghị xây dựng kế hoạch năm học 2017-2018

MN Khe Sanh

PTP(Uyên Như)

 

13h30. Dự Hội nghị xây dựng kế hoạch năm học 2017-2018

TH Số 2 Khe Sanh

A. Hùng

 

Thứ sáu

01/9/17

13h30. Dự Hội nghị xây dựng kế hoạch năm học 2017-2018

MN Hiệp Đức

Cô Thúy

 

S: Dự Hội nghị xây dựng kế hoạch năm học 2017-2018

MN Tân Thành

PTP(Uyên Như)

 

S: Dự Hội nghị xây dựng kế hoạch năm học 2017-2018

THCS Xy

A. Quốc

 

C: Dự Hội nghị xây dựng kế hoạch năm học 2017 - 2018

MN A Túc

A Quốc

 

S: Dự Hội nghị xây dựng kế hoạch năm học 2017-2018

TH&THCS Hướng Lập

A. Hùng

 

13h30. Dự Hội nghị xây dựng kế hoạch năm học 2017-2018

MNTân Hợp

PTP(Uyên Như)

 

13h30. Dự Hội nghị xây dựng kế hoạch năm học 2017-2018

MN Tân Long

Cô Thúy

 

13h30. Dự Hội nghị xây dựng kế hoạch năm học 2017-2018

THCS Húc

A. Cảnh

 

13h30. Dự Hội nghị xây dựng kế hoạch năm học 2017-2018

TH Thuận

Cô Thiên

 

 


Bản quyền trang web thuộc phòng GD&ĐT Huyện Hướng Hoá - Tỉnh Quảng Trị
Phát triển bởi Trung Tâm Phát Triển Công Nghệ Thông Tin - Viễn Thông Quảng Trị
ĐC: 20 Trần Hưng Đạo - Đông Hà - Quảng Trị
ĐT: 053 3556911 -Website: http://vnptquangtri.com.vn