Phòng GD&ĐT Huyện Hướng Hoá Tỉnh Quảng Trị - ĐC: Khóm 3B, TT Khe Sanh, Huyện Hướng Hoá, Tỉnh Quảng Trị - ĐT: 053.3880514
Trang chủ
Giới thiệu
Chi bộ Đảng
Phòng GD&ĐT
Công Đoàn
Tổ chức cán bộ
Tài chính - Kế hoạch
Mầm non
Tiểu học
Trung học cơ sở
Lịch công tác
Thống kê số liệu
Khuyến học
Nghiên cứu - Trao đổi
VB chỉ đạo Bộ-Sở
Tập san vì sự TBPN
Góp ý
Văn bản Phòng GD&ĐT
PHỎ CẬP GIÁO DỤC
CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH
Lượt truy cập:
imageCnt   
 
KẾ HOẠCH THÁNG 9-2017        UBND HUYỆN HƯỚNG HOÁ  CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO                  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

KẾ HOẠCH THÁNG 9 NĂM 2017

 

Tháng

Nội dung công việc

Bộ phận chủ trì, tham mưu

Phối hợp, thực hiện

9/2017

Khai giảng năm học 2017-2018 ngày 05/9/2017

Toàn ngành

Toàn ngành

Trực báo Khai giảng năm học 2017-2018 vào lúc 13h30 ngày 07/9/2017 tại Trường THCS Khe Sanh

Chủ trì: TTLĐP

Tham mưu: TH-VP

Các bộ phận PGD&ĐT, HT các trường MN, PT

Dự Hội nghị chuyên môn cấp MN, TH, GDTX

 

Bộ phận MN, TH, GDTX

Dự Hội nghị công tác Thanh tra tại Sở GD&ĐT

 

Lãnh đạo Phòng, CTVTTr

Tham gia tập huấn công tác thống kê trường học

 

Bộ phận TK

Dự Hội thảo lấy ý kiến xây dựng Đề án phát triển trường PTDTNT, xây dựng trường PTDTBT

 

Lãnh đạo Phòng, CV phụ trách GDDT

Tổ chức Hội nghị HĐBM THCS, MN, TH.

Tổ các ngành học

Các trường, thành viên tổ bộ môn

 Chỉ đạo các đơn vị triển khai thực hiện CTGDMN sau bổ sung, sửa đổi theo Thông tư 28/2016; thực hiện công tác y tế trường học theo Thông tư 13/2016/TTLT-BYT-BDGĐT; chuyên đề xây dựng trường mầm non lấy trẻ làm trung tâm.

Bộ phận MN

Các trường

Tổ chức các chuyên đề đổi mới phương pháp dạy học cấp huyện, dự các chuyên đề cấp tỉnh các cấp học

Tổ các ngành học

Các trường

Các xã, thị trấn báo cáo công tác PCGD, XMC 2017

Chuyên viên phụ trách PCGD,XMC

Bộ phận MN, TH, THCS,các xã, thị trấn, các trường

Kiểm tra chuyên ngành 01 trường mầm non, 01 trường Tiểu học, 01 trường THCS. Kiểm tra công tác PCCC. Kiểm tra thực hiện nhiệm vụ năm học

Bộ phận TH-VP

Các bộ phận liên quan, các trường

Hội nghị công chức cơ quan

Bộ phận TH-VP

Các bộ phận

Báo cáo tình hình đầu năm học và báo cáo tình hình giáo dục tháng 9; các trường báo cáo về Phòng trước ngày 15/9/2017, Phòng báo cáo Huyện, Sở

Bộ phận TH-VP

Các trường

                                                                   PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO


Bản quyền trang web thuộc phòng GD&ĐT Huyện Hướng Hoá - Tỉnh Quảng Trị
Phát triển bởi Trung Tâm Phát Triển Công Nghệ Thông Tin - Viễn Thông Quảng Trị
ĐC: 20 Trần Hưng Đạo - Đông Hà - Quảng Trị
ĐT: 053 3556911 -Website: http://vnptquangtri.com.vn