Phòng GD&ĐT Huyện Hướng Hoá Tỉnh Quảng Trị - ĐC: Khóm 3B, TT Khe Sanh, Huyện Hướng Hoá, Tỉnh Quảng Trị - ĐT: 053.3880514
Trang chủ
Giới thiệu
Chi bộ Đảng
Phòng GD&ĐT
Công Đoàn
Tổ chức cán bộ
Tài chính - Kế hoạch
Mầm non
Tiểu học
Trung học cơ sở
Lịch công tác
Thống kê số liệu
Khuyến học
Nghiên cứu - Trao đổi
VB chỉ đạo Bộ-Sở
Tập san vì sự TBPN
Góp ý
Văn bản Phòng GD&ĐT
PHỎ CẬP GIÁO DỤC
CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH
Lượt truy cập:
imageCnt   
 
KẾ HOẠCH THÁNG 10-2017       UBND HUYỆN HƯỚNG HOÁ   CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO                     Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

KẾ HOẠCH THÁNG 10 NĂM 2017 

Tháng

Nội dung công việc

Bộ phận chủ trì, tham mưu

Phối hợp, thực hiện

10/2017

Dự trực báo công tác Tổ chức cán bộ

 

Trưởng phòng, BP TCCB

Kiểm tra công tác chuyên môn THCS

Bộ phận THCS

Các bộ phận liên quan, các trường

Kiểm tra công tác phổ cập giáo dục- Xóa mù chữ năm 2017 các xã, thị trấn

Chuyên viên PTPCGD-CMC, các xã, thị trấn

Các bộ phận liên quan, BCĐPCGD-XMC các xã, thị trấn

Kiểm tra hoạt động xây dựng xã hội học tập ở các xã, thị trấn

Bộ phận GDTX

Các bộ phận liên quan, các xã, thị trấn

Kiểm tra chuyên ngành 01 trường mầm non, 01 trường Tiểu học, 01 trường THCS. Kiểm tra công tác CCHC một số trường.

Bộ phận TH-VP

Các bộ phận liên quan, các trường

Kiểm tra và chỉ đạo xây dựng thư viện, phòng học bộ môn đạt chuẩn

Bộ phận TV-TB

Các bộ phận liên quan, các trường

Kiểm tra việc thực hiện Kế hoạch tăng cường tiếng Việt cho học sinh dân tộc thiểu số một số trường

Bộ phận MN,Tiểu học

Các bộ phận liên quan, các trường MN, TH

Dự Hội nghị công tác Văn phòng và Thi đua-Khen thưởng; tập huấn kiến thức phát ngôn, cung cấp thông tin cho báo chỉ và quản lý mạng xã hội

 

lãnh đạo Phòng, Bộ phận TH-VP, TĐ-KT, CTTT

Dự Hội thảo về tổ chức chỉ đạo dạy học cả ngày và công tác chỉ đạo, quản lý đánh giá học sinh tiểu học

 

Lãnh đạo Phòng, Bộ phận Tiểu học

Dự giao ban tình hình triển khai thực hiện quy chế phối hợp giữa Công an tỉnh và Sở GD&ĐT thực hiện TT 06/BCA-BGDĐT của Bộ Công an và Bộ GD&ĐT

 

Lãnh đạo Phòng, Bộ phận CTTT

Tổ chức tập huấn công tác Văn phòng và Thi đua-Khen thưởng

Bộ phận TH-VP

TĐ-KT, Văn phòng các trường

10/2017

Tổ chức các hoạt động kỷ niệm ngày thành lập Hội LHPNVN (20/10)

Các trường

Các trường

Tổ chức tuần lễ “Học tập suốt đời”

Tổ các ngành học

Các trường

Báo cáo thống kê đầu năm học

Bộ phận thống kê

Các trường

Tổ chức tập huấn công tác thống kê trường học

Bộ phận Thống kê

Các trường

Thi HSG các môn văn hóa lớp 9, chọn đội tuyển bồi dưỡng để dự thi tỉnh.

Bộ phận THCS

Các trường THCS, TH&THCS, PTDTBT THCS

Hội thảo về công tác chỉ đạo, quản lý đánh giá học sinh tiểu học và dạy học cả ngày ở trường tiểu học

Bộ phận TH

Các bộ phận liên quan, các trường TH, TH&THCS

Tổ chức các chuyên đề ĐMPP dạy học cấp huyện, dự các chuyên đề cấp tỉnh.

Tổ các ngành học

Các trường

Kiểm tra thực hiện quy chế các cấp học;  Kiểm tra hỗ trợ thực hiện chương trình GDMN sau sửa đổi bổ sung, công tác bán trú. Kiểm tra việc việc thực hiện Đề án Tăng cường tiếng Việt cho học sinh dân tộc thiểu số. Kiểm tra tổ chức dạy học cả ngày tại các trường Tiểu học.

Bộ phận MN, TH, THCS

Các bộ phận liên quan, các trường

Chỉ đạo xây dựng trường chuẩn quốc gia và công tác kiểm định chất lượng.

Tổ các ngành học

Các bộ phận liên quan, các trường

Báo cáo tình hình giáo dục tháng 10; các trường báo cáo về Phòng trước ngày 15/10/2017, Phòng báo cáo Huyện, Sở.

Bộ phận TH-VP

Các trường

                                               

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO


Bản quyền trang web thuộc phòng GD&ĐT Huyện Hướng Hoá - Tỉnh Quảng Trị
Phát triển bởi Trung Tâm Phát Triển Công Nghệ Thông Tin - Viễn Thông Quảng Trị
ĐC: 20 Trần Hưng Đạo - Đông Hà - Quảng Trị
ĐT: 053 3556911 -Website: http://vnptquangtri.com.vn