Phòng GD&ĐT Huyện Hướng Hoá Tỉnh Quảng Trị - ĐC: Khóm 3B, TT Khe Sanh, Huyện Hướng Hoá, Tỉnh Quảng Trị - ĐT: 053.3880514
Trang chủ
Giới thiệu
Chi bộ Đảng
Phòng GD&ĐT
Công Đoàn
Tổ chức cán bộ
Tài chính - Kế hoạch
Mầm non
Tiểu học
Trung học cơ sở
Lịch công tác
Thống kê số liệu
Khuyến học
Nghiên cứu - Trao đổi
VB chỉ đạo Bộ-Sở
Tập san vì sự TBPN
Góp ý
Văn bản Phòng GD&ĐT
PHỎ CẬP GIÁO DỤC
CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH
Lượt truy cập:
imageCnt   
 
Vài nét về công đoàn Phòng Giáo dục Hướng Hoá

Công đoàn giáo dục Hướng Hoá là một tổ chức trong hệ thống tổ chức Công đoàn Việt Nam, trực thuộc LĐLĐ huyện Hướng Hoá và phối hợp hoạt động trong hệ thống chuyên môn với Công đoàn giáo dục tỉnh Quảng Trị.

           Công đoàn giáo dục Hướng Hoá  đại diện và bảo vệ quyền lợi hợp pháp, chính đáng của các thầy giáo, cô giáo và người lao động trong ngành giáo dục& đào tạo của huyện.

            - Thúc đẩy đoàn viên và lao động thực hiện nhiệm vụ chuyên môn, nhiệm vụ chính trị của đơn vị.

- Xây dựng tổ chức Công đoàn vững mạnh.

- Nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho người lao động trong ngành.

- Tham gia với cơ quan quản lý giáo dục, các cơ quan quản lý nhà nước để phát triển sự nghiệp GD&ĐT. Phát huy bản chất tốt đẹp của nhà giáo, vận động cán bộ giáo viên và lao động trong ngành tích cực đổi mới giáo dục, làm tốt công tác phổ cập góp phần nâng cao dân trí, bồi dưỡng nhân lực, đào tạo nhân tài cho huyện nhà.

- Tổ chức và thường xuyên duy trì các phong trào thi đua yêu nước mà trọng tâm là phong trào thi đua “Dạy tốt - học tốt”, phong trào  “Giỏi việc trường , đảm việc nhà”. Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực. Xây dựng cơ quan, đơn vị xanh , sạch, đẹp.

- Tổ chức thục hiện tốt các cuộc vận động lớn của ngành và Công đoàn phát động như:

Cuộc vận động  “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”. Cuộc vân động “Mỗi thầy giáo, cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo”, cuộc vận động xây dựng  người cán bộ công chức “ Trung thành - sáng tạo - tận tuỵ - gương mẫu”Giỏi về chuyên môn, tinh thông về nghiệp vụ”

Đến năm 2009 Công đoàn giáo dục Hướng Hoá có 54 công đoàn cơ sở trực thuộc với trên 1400 đoàn viên và lao động, là Công đoàn ngành có số lượng đoàn viên đông nhất trong hệ thống Công đoàn của huyện.

Trong quá trình hoạt động  Công đoàn giáo dục Hướng Hoá đã bám sát 3 chức năng của tổ chức Công đoàn, năng động, sáng tạo chỉ đạo các Công đoàn cơ sở  thực hiện có hiệu quả các Nghị quyết của Đảng và Công đoàn các cấp, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của ngành, giữ vững phổ cập giáo dục  trên địa bàn.

Công đoàn giáo dục Hướng Hoá đã trải qua 11 kỳ Đại hội, hoạt động của Công đoàn giáo dục Hướng Hoá luôn gắn liền với sự phát triển và trưởng thành của sự nghiệp giáo dục và đào tạo của huyện nhà, gắn liền với các phong trào thi đua yêu nước của ngành và địa phương.

Trong những năm tới, Công đoàn giáo dục Hướng Hoá  tập trung chỉ đạo thực hiện tốt các cuộc vận động lớn do ngành và Công đoàn tổ chức; trong đó động lực là cuộc vận động “ Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”; cuộc vận động “Mỗi thầy giáo, cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo”. Chỉ đạo thực hiện tốt Nghị quyết Đại hội Công đoàn các cấp như: Nghị quyết Đại hội X Công đoàn Việt Nam và Công đoàn tỉnh Quảng Trị, Nghị quyết VI Đại hội Công đoàn huyện và Nghị quyết Đại hội XI Công đoàn giáo dục Hướng Hoá.

Tập trung chỉ đạo thực hiện 5 chương trình hành động đó là:

1.      Nâng cao phẩm chất đạo đức, năng lực và trình độ nghề nghiệp của đội ngũ.

2.      Chăm lo đời sống, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của cán bộ giáo viên, tạo động lực nâng cao chất lượng, hiệu quả giáo dục - đào tạo phục vụ sự phát triển của huyện.

3.      Vận động và tổ chức đoàn viên, người lao động tích cực tham gia các phong trào quần chúng, công tác từ thiện, nhân đạo. Mở rộng và nâng cao dân chủ, nâng cao chất lượng phong trào thi đua hai tốt. Đẩy mạnh các hoạt động xã hội, chống các hiện tượng tiêu cực trong ngành.

4.      Bằng nhiều biện pháp xây dựng tổ chức Công đoàn vững mạnh. Đổi mới tư duy và hoạt động của Công đoàn, tham gia xây dựng và phát triển Đảng, xây dựng đơn vị trong sạch, vững mạnh.

5.      Mở rộng quan hệ với các Công đoàn và các tổ chức trong hệ thống chính trị.

 

 


Tin đã đưa
Bản quyền trang web thuộc phòng GD&ĐT Huyện Hướng Hoá - Tỉnh Quảng Trị
Phát triển bởi Trung Tâm Phát Triển Công Nghệ Thông Tin - Viễn Thông Quảng Trị
ĐC: 20 Trần Hưng Đạo - Đông Hà - Quảng Trị
ĐT: 053 3556911 -Website: http://vnptquangtri.com.vn