Phòng GD&ĐT Huyện Hướng Hoá Tỉnh Quảng Trị - ĐC: Khóm 3B, TT Khe Sanh, Huyện Hướng Hoá, Tỉnh Quảng Trị - ĐT: 053.3880514
Trang chủ
Giới thiệu
Chi bộ Đảng
Phòng GD&ĐT
Công Đoàn
Tổ chức cán bộ
Tài chính - Kế hoạch
Mầm non
Tiểu học
Trung học cơ sở
Lịch công tác
Thống kê số liệu
Khuyến học
Nghiên cứu - Trao đổi
VB chỉ đạo Bộ-Sở
Tập san vì sự TBPN
Góp ý
Văn bản Phòng GD&ĐT
PHỎ CẬP GIÁO DỤC
CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH
Lượt truy cập:
imageCnt   
 
Giới thiệu giáo dục trung học cơ sởTRUNG HỌC CƠ SỞ

1. Chức năng :

     Giúp Trưởng Phòng GD&ĐT huyện thực hiện chức năng quản lý nhà nước về giáo dục trên địa bàn huyện.

2. Nhiệm vụ :

    1) Xây dựng kế hoạch công tác chuyên môn hàng tháng, học kỳ, năm học và  phân công các thành viên trong bộ phận thực hiện kế hoạch đã đề ra.

    2) Hướng dẫn, chỉ đạo, tổ chức thực hiện và đôn đốc kiểm tra các tr­êng trong việc thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật và  thực hiện kế hoạch, nhiệm vụ năm học trên cơ sở triển khai các qui định của  Bộ GD&ĐT và hướng dẫn của Sở, Phòng GD&ĐT trong hoạt động giáo dục cấp học THCS.

    3) Giúp Trưởng Phòng GD&ĐT quản lý việc thực hiện chương trình, nội dung kế hoạch dạy học của mọi loại hình trường lớp thuộc giáo dục trung học theo quy định của Bộ; theo dõi, tổng hợp đánh giá về giáo dục trung học trong toàn thành phố trong từng năm học và trong từng thời kỳ. Đề xuất trình Trưởng Phòng GD&ĐT huyện các chủ trương, biện pháp đảm bảo phát triển giáo dục trung học và hoàn thành phổ cập THCS và THPT

   4) Tổ chức, chỉ đạo và đánh giá chất lượng quản lý, chất lượng dạy, học, các hoạt động giáo dục và các hoạt động khác của các trường THCS, PTCS qua việc tổ chức các kỳ kiểm tra, khảo sát. Tham gia đoàn thanh tra toàn diện theo quy định.

   5)  Hướng dẫn việc đổi mới chương trình, phương pháp giảng dạy theo dõi giảng dạy, học tập theo quy định của Bộ, Sở cho cấp học THCS.

   6)  Tổ chức chỉ đạo phong trào thi đua 2 tốt, xây dựng những tập thể và nhân điển hình tiên tiến ở cấp học THCS.

   7)  Lập kế hoạch, hướng dẫn, chỉ đạo và tổ chức thực hiện việc bồi dưỡng, tuyển chọn tài năng trẻ thuộc cấp học THCS về các lĩnh vực văn  hóa, nghệ thuật, kỹ thuật, thể dục thể thao và các hoạt động xã hội khác.

   8)  Tham gia công tác đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn cho đội ngũ cán bộ, giáo viên ở cấp học THCS.

   9)  Tổ chức kiểm tra chuyên đề theo kế hoạch của Phòng GD&ĐT.

   10)  Tham gia công tác tổ chức xét tốt nghiệp, tuyển sinh cấp học THCS theo phân cấp. Tổ chức chỉ đạo thực hiện các kỳ thi chuyên ngành thuộc các lĩnh vực  văn hoá, nghệ thuật, kỹ thuật, TDTT, nghề phổ thông . . .

   11) Giúp Trưởng Phòng GD&ĐT huyện chỉ đạo  công tác phổ cập THCS  theo thẩm quyền. 

   12) Tham gia công tác nghiên cứu các đề tài khoa học, tổ chức hướng dẫn đề tài, xét duyệt SKKN, triển khai ứng dụng của các SKKN của giáo viên, cán bộ quản lý thuộc bậc học THCS.     

   13) Tham gia công tác sơ kết học kỳ, tổng kết  năm học của bậc học.

3. Kế hoạch và chỉ tiêu phát triển năm học 2008 - 2009 đã đạt được đến tháng 3/2009.

3.1. Số lượng:

- Duy trì trường lớp : 8 trường THCS, 12 trường PTCS. Số lớp: 189 lớp số học sinh 5821.

- Phổ cập giáo dục THCS: Đối tượng 15-18 tuổi có bằng TN THCS,BTCS: 4596/5462 tỉ lệ 84%.

- Số xã, thị trấn đạt chuẩn phổ cập giáo dục THCS:   22/22 tỉ lệ:  100%.

- Tỉ lệ huy động trẻ hoàn thành chương trình tiểu học vào lớp 6: 1647/1719 tỉ lệ 95,8%.

- Duy trì sỉ số: 97.5% (bỏ học 145/5830)

3.2 Chất lượng:

- Hiệu suất đào tạo: Vào lớp 6 cách đây 4 năm trước:1517- tốt nghiệp THCS, BTCS: 1204 - 79,4%

- Tốt nghiệp THCS: Phấn đấu 100% (Năm 2008: 99,6%)

- Phấn đấu trường đạt chuẩn Quốc gia: 01 (đã đạt: 01)

- Giáo viên:  319  Chưa đạt chuẩn: 7 tỉ lệ: 2.2%

    + Đạt chuẩn:   141  tỉ lệ: 44.2%

    + Trên chuẩn: 171  tỉ lệ: 53.6% 


Tin đã đưa
Bản quyền trang web thuộc phòng GD&ĐT Huyện Hướng Hoá - Tỉnh Quảng Trị
Phát triển bởi Trung Tâm Phát Triển Công Nghệ Thông Tin - Viễn Thông Quảng Trị
ĐC: 20 Trần Hưng Đạo - Đông Hà - Quảng Trị
ĐT: 053 3556911 -Website: http://vnptquangtri.com.vn