Phòng GD&ĐT Huyện Hướng Hoá Tỉnh Quảng Trị - ĐC: Khóm 3B, TT Khe Sanh, Huyện Hướng Hoá, Tỉnh Quảng Trị - ĐT: 053.3880514
Trang chủ
Giới thiệu
Chi bộ Đảng
Phòng GD&ĐT
Công Đoàn
Tổ chức cán bộ
Tài chính - Kế hoạch
Mầm non
Tiểu học
Trung học cơ sở
Lịch công tác
Thống kê số liệu
Khuyến học
Nghiên cứu - Trao đổi
VB chỉ đạo Bộ-Sở
Tập san vì sự TBPN
Góp ý
Văn bản Phòng GD&ĐT
PHỎ CẬP GIÁO DỤC
CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH
Lượt truy cập:
imageCnt   
 
KẾ HOẠCH THÁNG 02-2018       UBND HUYỆN HƯỚNG HOÁ   CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO                      Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

KẾ HOẠCH THÁNG 02 NĂM 2018

 

Tháng

Nội dung công việc

Bộ phận chủ trì, tham mưu

Phối hợp, thực hiện

02/2018

Tổ chức các hoạt động kỷ niệm 88 năm ngày thành lập Đảng CSVN

Bộ phận TH-VP

Các trường

Tổ chức các chuyên đề đổi mới phương pháp dạy học cấp huyện, dự và tổ chức các chuyên đề cấp tỉnh các cấp học

Tổ các ngành học

Các trường

Khảo sát năng lực giáo viên tiểu học và THCS

Bộ phận PT

Các bộ phận liên quan; các trường

Tham gia Thể thao học đường cấp tỉnh.

Chuyên viên phụ trách

Các bộ phận liên quan; các trường

Bồi dưỡng đội tuyển tham gia Hội thi hùng biện tiếng Anh cấp tỉnh

Bộ phận THCS

Các bộ phận liên quan; các trường

Kiểm tra công tác bán trú tại các trường mầm non, phổ thông. Kiểm tra tình hình thực hiện nhiệm vụ năm học, kiểm tra công tác dạy và học, kiểm tra công tác VP-CCHC’’ kiểm tra công tác PCGD,XMC; kiểm tra công nhận trường chuẩn quốc gia

Bộ phận TH-VP

Các bộ phận liên quan; các trường

Tổ chức Hội thi ”Xây dựng môi trường GD lấy trẻ làm trung tâm” cấp huyện

Bộ phận mầm non

Các bộ phận liên quan; các trường

Tổ chức Tết nguyên đán Mậu Tuất; kiểm tra công tác duy trì số lượng học sinh sau Tết nguyên đán Mậu Tuất

Bộ phận TH-VP

Các trường

Báo cáo tình hình sau Tết nguyên đán Mậu Tuất; tình hình giáo dục tháng 02 năm 2018

Bộ phận TH-VP

Các trường

 

                                                                                                                                              PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO


Bản quyền trang web thuộc phòng GD&ĐT Huyện Hướng Hoá - Tỉnh Quảng Trị
Phát triển bởi Trung Tâm Phát Triển Công Nghệ Thông Tin - Viễn Thông Quảng Trị
ĐC: 20 Trần Hưng Đạo - Đông Hà - Quảng Trị
ĐT: 053 3556911 -Website: http://vnptquangtri.com.vn