Phòng GD&ĐT Huyện Hướng Hoá Tỉnh Quảng Trị - ĐC: Khóm 3B, TT Khe Sanh, Huyện Hướng Hoá, Tỉnh Quảng Trị - ĐT: 053.3880514
Trang chủ
Giới thiệu
Chi bộ Đảng
Phòng GD&ĐT
Công Đoàn
Tổ chức cán bộ
Tài chính - Kế hoạch
Mầm non
Tiểu học
Trung học cơ sở
Lịch công tác
Thống kê số liệu
Khuyến học
Nghiên cứu - Trao đổi
VB chỉ đạo Bộ-Sở
Tập san vì sự TBPN
Góp ý
Văn bản Phòng GD&ĐT
PHỎ CẬP GIÁO DỤC
CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH
Lượt truy cập:
imageCnt   
 
KẾ HOẠCH THÁNG 3-2018       UBND HUYỆN HƯỚNG HOÁ   CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO                      Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

KẾ HOẠCH THÁNG 3 NĂM 2018

 

Nội dung công việc

Bộ phận chủ trì, tham mưu

Phối hợp, thực hiện

Tổ chức các hoạt động kỷ niệm ngày Quốc tế Phụ nữ và ngày thành lập Đoàn TNCSHCM

Bộ phận TH-VP

Các trường

Tham gia thi HSG VH lớp 9 cấp tỉnh.

Bộ phận THCS

Các bộ phận liên quan; các trường

Thi tốt nghiệp nghề phổ thông lớp 8.

 

Bộ phận THCS

Dự trực báo ngành học MN; Giáo dục Tiểu học; công tác giáo dục dân tộc; dạy nghề phổ thông do Sở GD&ĐT tổ chức

 

Lãnh đạo Phòng, Bộ phận MN, TH, THCS

Tổ chức các chuyên đề đổi mới phương pháp dạy học các cấp học cấp huyện; tham gia các chuyên đề cấp tỉnh. Tập huấn chuyên môn ngành học MN, TH.

Tổ CNH

Các trường

 Kiểm tra công tác quản lý, chỉ đạo hoạt động giáo dục 01 trường Mầm non, 02 trường Phổ thông, kiểm tra việc thực hiện quy chế chuyên môn 02 trường Phổ thông, 02 trường MN. Kiểm tra việc thực hiện Nghị định 43; Kiểm tra thư viện và phòng thực hành đạt chuẩn. Kiểm tra việc thực hiện quy chế dân chủ. Kiểm tra công tác dạy học, bán trú; công ác an ninh học đường; công tác y tế; VSATTP

Bộ phận TH-VP

Các bộ phận liên quan; các trường

Báo cáo tình hình giáo dục tháng 03; các trường báo cáo về Phòng trước ngày 15/3/2018. Phòng báo cáo Huyện, Sở

Bộ phận TH-VP

 

Các trường

 

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO


Bản quyền trang web thuộc phòng GD&ĐT Huyện Hướng Hoá - Tỉnh Quảng Trị
Phát triển bởi Trung Tâm Phát Triển Công Nghệ Thông Tin - Viễn Thông Quảng Trị
ĐC: 20 Trần Hưng Đạo - Đông Hà - Quảng Trị
ĐT: 053 3556911 -Website: http://vnptquangtri.com.vn