Phòng GD&ĐT Huyện Hướng Hoá Tỉnh Quảng Trị - ĐC: Khóm 3B, TT Khe Sanh, Huyện Hướng Hoá, Tỉnh Quảng Trị - ĐT: 053.3880514
Trang chủ
Giới thiệu
Chi bộ Đảng
Phòng GD&ĐT
Công Đoàn
Tổ chức cán bộ
Tài chính - Kế hoạch
Mầm non
Tiểu học
Trung học cơ sở
Lịch công tác
Thống kê số liệu
Khuyến học
Nghiên cứu - Trao đổi
VB chỉ đạo Bộ-Sở
Tập san vì sự TBPN
Góp ý
Văn bản Phòng GD&ĐT
PHỎ CẬP GIÁO DỤC
CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH
Lượt truy cập:
imageCnt   
 
Lịch tuần 19-2018 (07-11/5/2018) 

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 19 NĂM 2018

(Từ 07/5/2018 đến 11/5/2018)

               Lịch công tác tuần 18 còn lại:   

                - T7(05/5): Tổ sao in đề kiểm tra làm việc tại Phòng GD&ĐT: Trưởng phòng và theo QĐ.

                - CN(06/5): Giao đề kiểm tra cho các trường tại Phòng GD&ĐT:  A. Cảnh và theo CV.   

THỨ

NỘI DUNG CÔNG TÁC

ĐỊA ĐIỂM

THÀNH PHẦN

GHI CHÚ

Thứ hai

07/5/18

Chào cờ đầu tháng

Phòng GD&ĐT

Toàn thể cơ quan

 

Từ 07/5-08/5: Giám sát kiểm tra học kỳ II cấp THCS

Tại các trường THCS, TH&THCS, PTDTBTTH&THCS, PTDTBTTHCS

Theo QĐ

 

Thứ ba

08/5/18

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Thứ tư

09/5/18

 

 

 

 

Kiểm tra công tác quản lý

Trường TH A Túc

Trưởng phòng, Cô Thiên, A. Hiển

 

 

 

 

 

Dự tổng kết cuộc thi “Xây dựng MTGD lấy trẻ làm trung tâm”

Đông Hà

PTP(Uyên Như, Cô Thúy

 

C: Dự kiểm tra chi bộ TTMT-ĐT huyện

TTMT-ĐT huyện

PTP(Văn Sơ)

 

Từ 09/5: Hội đồng chấm SKKN làm việc

Phòng GD&ĐT

Trưởng phòng và theo QĐ

 

Thứ năm

10/5/18

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Thứ sáu

11/5/18

 

 

 

 

 

 

 

 

Thứ bảy

12/5/18

 

 

 

 

 

 

 

 

Chủ nhật

13/5/18

 

 

 

 

 


Bản quyền trang web thuộc phòng GD&ĐT Huyện Hướng Hoá - Tỉnh Quảng Trị
Phát triển bởi Trung Tâm Phát Triển Công Nghệ Thông Tin - Viễn Thông Quảng Trị
ĐC: 20 Trần Hưng Đạo - Đông Hà - Quảng Trị
ĐT: 053 3556911 -Website: http://vnptquangtri.com.vn