Phòng GD&ĐT Huyện Hướng Hoá Tỉnh Quảng Trị - ĐC: Khóm 3B, TT Khe Sanh, Huyện Hướng Hoá, Tỉnh Quảng Trị - ĐT: 053.3880514
Trang chủ
Giới thiệu
Chi bộ Đảng
Phòng GD&ĐT
Công Đoàn
Tổ chức cán bộ
Tài chính - Kế hoạch
Mầm non
Tiểu học
Trung học cơ sở
Lịch công tác
Thống kê số liệu
Khuyến học
Nghiên cứu - Trao đổi
VB chỉ đạo Bộ-Sở
Tập san vì sự TBPN
Góp ý
Văn bản Phòng GD&ĐT
PHỎ CẬP GIÁO DỤC
CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH
Lượt truy cập:
imageCnt   
 
KẾ HOẠCH THÁNG 01 - 2019        UBND HUYỆN HƯỚNG HOÁ  CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO                     Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

                                     KẾ HOẠCH THÁNG 01 NĂM 2019

 

Tháng

Nội dung công việc

Bộ phận chủ trì, tham mưu

Phối hợp, thực hiện

01/2019

Tổ chức các hoạt động kỷ niệm ngày HSSV (09/01)

Toàn ngành

Toàn ngành

Thi giáo viên dạy giỏi THCS cấp tỉnh

Bộ phận THCS

Các bộ phận liên quan, các trường THCS, TH&THCS, PTDTBT THCS

Tham gia Thi nghiên cứu KH&KT trong HS cấp tỉnh.

 

Bộ phận THCS

Các bộ phận liên quan, các trường THCS, TH&THCS, PTDTBT THCS

Thi hùng biện Tiếng Anh THCS cấp huyện.

Bộ phận THCS

Các bộ phận liên quan, các trường THCS, TH&THCS, PTDTBT THCS

Kiểm tra xây dựng trường học đạt chuẩn quốc gia

 

Tổ CNH

Các bộ phận liên quan, các trường 

Đón và làm việc với đoàn Kiểm tra phổ cập GD-XMC của Sở GD&ĐT

 

Lãnh đạo Phòng Tổ CNH

Tổ chức "Ngày hội Giao lưu Tiếng Việt cho học sinh dân tộc thiểu số" cấp huyện

Bộ phận TH

Các bộ phận liên quan, các trường TH, TH&THCS,

Dự Hội nghị Sơ kết học kỳ I và triển khai nhiệm vụ học kỳ II tại Sở GD&ĐT

 

Lãnh đạo Phòng, các bộ phận liên quan, các trường

Tổ  chức Hội nghị Sơ kết học kỳ I và triển khai nhiệm vụ học kỳ II

Chủ trì: Trưởng phòng

Tham mưu: TH-VP

Các Phó trưởng phòng, các bộ phận liên quan, cán bộ quản lý các trường

Trực báo GDTH

 

PTP(Văn Sơ), bộ phận TH

Các trường nộp báo cáo Học kỳ I về Phòng GD&ĐT

TH-VP và các bộ phận

Các bộ phận liên quan, các trường

 

                                                                           PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO


Bản quyền trang web thuộc phòng GD&ĐT Huyện Hướng Hoá - Tỉnh Quảng Trị
Phát triển bởi Trung Tâm Phát Triển Công Nghệ Thông Tin - Viễn Thông Quảng Trị
ĐC: 20 Trần Hưng Đạo - Đông Hà - Quảng Trị
ĐT: 053 3556911 -Website: http://vnptquangtri.com.vn