Phòng GD&ĐT Huyện Hướng Hoá Tỉnh Quảng Trị - ĐC: Khóm 3B, TT Khe Sanh, Huyện Hướng Hoá, Tỉnh Quảng Trị - ĐT: 053.3880514
Trang chủ
Giới thiệu
Chi bộ Đảng
Phòng GD&ĐT
Công Đoàn
Tổ chức cán bộ
Tài chính - Kế hoạch
Mầm non
Tiểu học
Trung học cơ sở
Lịch công tác
Thống kê số liệu
Khuyến học
Nghiên cứu - Trao đổi
VB chỉ đạo Bộ-Sở
Tập san vì sự TBPN
Góp ý
Văn bản Phòng GD&ĐT
PHỎ CẬP GIÁO DỤC
CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH
Lượt truy cập:
imageCnt   
 
KẾ HOẠCH THÁNG 3 - 2019        UBND HUYỆN HƯỚNG HOÁ  CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO                Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

KẾ HOẠCH THÁNG 3 NĂM 2019

 

Nội dung công việc

Bộ phận chủ trì, tham mưu

Phối hợp, thực hiện

Tổ chức các hoạt động kỷ niệm ngày Quốc tế Phụ nữ và ngày thành lập Đoàn TNCSHCM.

Bộ phận TH-VP

Các trường

Tham gia thi học sinh giỏi văn hóa lớp 9 cấp tỉnh.

Bộ phận THCS

Các bộ phận liên quan; các trường

Thi tốt nghiệp nghề phổ thông lớp 8.

 

Bộ phận THCS

Dự trực báo ngành học MN; Giáo dục Tiểu học Giáo dục Trung học do Sở GD&ĐT tổ chức.

 

Lãnh đạo Phòng, Bộ phận MN, TH, THCS

Tổ chức các chuyên đề đổi mới phương pháp dạy học các cấp học cấp huyện; tham gia các chuyên đề cấp tỉnh.

Bộ phận MN, TH

Các trường

Tham gia "Ngày hội Giao lưu tiếng Việt cho học sinh dân tộc thiểu số" cấp tỉnh tại Đakrông.

Bộ phận tiểu học

Các bộ phận liên quan, các trường THCS, TH&THCS

Làm việc với đoàn Kiểm tra công tác dạy học, bán trú, công tác an ninh học đường, công tác y tế; vệ sinh ATTP các trường MN của Sở GD&ĐT.

Bộ phận MN

Các bộ phận liên quan, các trường MN

Tổ chức Hội thi “Bé tài năng” cấp huyện.

Bộ phận MN

Các bộ phận liên quan, các trường MN

Kiểm tra xây dựng Trường chuẩn Quốc gia tại các trường MN, TH, THCS.

Bộ phận MN, TH

Các bộ phận liên quan, các trường

Các trường báo cáo số liệu phục vụ xây dựng Kế hoạch tuyển sinh các lớp đầu cấp năm học 2019-2020.

Bộ phận TH-VP, KH

Các trường

 Kiểm tra chuyên ngành: Trường MN A Dơi, THCS Tân Long. Kiểm tra tình hình thực hiện nhiệm vụ năm học: Một số trường MN, PT.

Bộ phận TH-VP

Các bộ phận liên quan; các trường

Báo cáo tình hình giáo dục tháng 03; các trường báo cáo về Phòng trước ngày 15/3/2019.

Bộ phận TH-VP

Các trường

 

                                                                                                              PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO


Bản quyền trang web thuộc phòng GD&ĐT Huyện Hướng Hoá - Tỉnh Quảng Trị
Phát triển bởi Trung Tâm Phát Triển Công Nghệ Thông Tin - Viễn Thông Quảng Trị
ĐC: 20 Trần Hưng Đạo - Đông Hà - Quảng Trị
ĐT: 053 3556911 -Website: http://vnptquangtri.com.vn