Phòng GD&ĐT Huyện Hướng Hoá Tỉnh Quảng Trị - ĐC: Khóm 3B, TT Khe Sanh, Huyện Hướng Hoá, Tỉnh Quảng Trị - ĐT: 053.3880514
Trang chủ
Giới thiệu
Chi bộ Đảng
Phòng GD&ĐT
Công Đoàn
Tổ chức cán bộ
Tài chính - Kế hoạch
Mầm non
Tiểu học
Trung học cơ sở
Lịch công tác
Thống kê số liệu
Khuyến học
Nghiên cứu - Trao đổi
VB chỉ đạo Bộ-Sở
Tập san vì sự TBPN
Góp ý
Văn bản Phòng GD&ĐT
PHỎ CẬP GIÁO DỤC
CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH
Lượt truy cập:
imageCnt   
 
KẾ HOẠCH THÁNG 4 - 2019        UBND HUYỆN HƯỚNG HOÁ  CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO              Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


KẾ HOẠCH THÁNG 4 NĂM 2019

 

Nội dung công việc

Bộ phận chủ trì, tham mưu

Phối hợp, thực hiện

Xây dựng Kế hoạch tuyển sinh các lớp đầu cấp năm học 2019-2020.

Bộ phận TH-VP, Tổ CNH

Các bộ phân liên quan, các trường

Dự Hội nghị triển khai công tác tuyển sinh năm học 2019-2020.

 

Trưởng phòng, Tổ trưởng TCNH

Dự Hội nghị trực báo ngành học GDTX.

 

Trưởng phòng, Bộ phận THCS

Làm việc với đoàn kiểm tra trường chuẩn Quốc gia của Sở GD&ĐT.

Tổ các ngành học

Các bộ phận liên quan, các trường

Làm việc với đoàn kiểm tra thực hiện chương trình GDMN; công tác tăng cường tiếng Việt cho trẻ mầm non DTTS của Sở GD&ĐT.

Bộ phận MN

Các bộ phận liên quan, các trường

Tổ chức các chuyên đề đổi mới phương pháp dạy học các cấp học cấp huyện; tham gia các chuyên đề cấp tỉnh.

Bộ phận TH

Các trường TH, TH&THCS

Kiểm tra việc dạy thêm, học thêm .

Bộ phận PT

Các bộ phận liên quan; các trường

Kiểm tra chuyên ngành: Trường MN Hướng Phùng, MN Thanh. Kiểm tra tình hình thực hiện nhiệm vụ năm học: Một số trường MN, PT.

Bộ phận TH-VP

Các bộ phân liên quan, các trường

Kiểm tra công tác thi đua.

Bộ phận TCCB-TĐ

Các bộ phận liên quan; các trường

Xây dựng kế hoạch về trường, lớp, đội ngũ năm học 2019 - 2020, các trường nộp về Phòng GD&ĐT trước ngày 15/4/2019.

Bộ phận TH-VP

Các trường

Tổ chức các hoạt động kỷ niệm ngày giải phóng miền Nam (30/4) và Quốc tế lao động (01/5).

Bộ phận TH-VP

Các trường

Tuyên dương khen thưởng giáo viên và học sinh xuất sắc

Tổ Các ngành học

Các bộ phận liên quan; các trường

Tổ chức ôn tập, kiểm tra theo đề chung lớp 9 học kỳ 2.

Bộ phận THCS

Các bộ phận liên quan; các trường THCS, TH&THCS

Tổ chức “Ngày sách Việt Nam” làn thứ 6.

Tổ phổ thông

Các bộ phận liên quan; các trường

Báo cáo tình hình giáo dục tháng 4; các trường báo cáo về Phòng trước ngày 15/4/2019.

Bộ phận TH-VP

Các trường

                                                                                                                 PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO


Bản quyền trang web thuộc phòng GD&ĐT Huyện Hướng Hoá - Tỉnh Quảng Trị
Phát triển bởi Trung Tâm Phát Triển Công Nghệ Thông Tin - Viễn Thông Quảng Trị
ĐC: 20 Trần Hưng Đạo - Đông Hà - Quảng Trị
ĐT: 053 3556911 -Website: http://vnptquangtri.com.vn