Phòng GD&ĐT Huyện Hướng Hoá Tỉnh Quảng Trị - ĐC: Khóm 3B, TT Khe Sanh, Huyện Hướng Hoá, Tỉnh Quảng Trị - ĐT: 053.3880514
Trang chủ
Giới thiệu
Phòng GD&ĐT
Công Đoàn
Tài chính - Kế hoạch
Mầm non
Tiểu học
Trung học cơ sở
Lịch công tác
Thống kê số liệu
Khuyến học
Nghiên cứu - Trao đổi
VB chỉ đạo Bộ-Sở
Tập san vì sự TBPN
Góp ý
Văn bản Phòng GD&ĐT
PHỎ CẬP GIÁO DỤC
CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH
CHUNG TAY PHÒNG CHỐNG COVID 19
Lượt truy cập:
imageCnt   
 
KẾ HOẠCH THÁNG 6 - 2019        UBND HUYỆN HƯỚNG HOÁ  CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO                    Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

                          KẾ HOẠCH THÁNG 6 NĂM 2019

 

 

Nội dung công việc

Bộ phận chủ trì, tham mưu

Phối hợp, thực hiện

Hoàn thành xét thi đua và báo cáo công tác thi đua – khen thưởng về Hội đồng thi đua – khen thưởng huyện, Sở Giáo dục và Đào tạo.

Bộ phận TCCB-TĐ

Các bộ phận liên quan, các trường

Cấp phép hè 2019 cho cán bộ quản lý; giáo viên và nhân viên.

Bộ phận TCCB-TĐ

Các trường

Duyệt, báo cáo kết quả tốt nghiệp về Sở GD&ĐT.

Bộ phận THCS

Các trường

Chỉ đạo công tác tuyển sinh các lớp đầu cấp. Tham gia chỉ đạo công tác tuyển sinh vào các trường THCS, DTNT tỉnh.

Bộ phận PT

Các bộ phận liên quan, các trường

Chỉ đạo hoạt động hè 2019.

Bộ phận TH-VP

Các bộ phận liên quan, các trường

Kiểm tra công tác hè 2019; Kiểm tra công tác dạy thêm, học thêm; kiểm tra tình hình xây dựng cơ sở vật chất trong hè.

Bộ phận TH-VP

Các bộ phận liên quan, các trường

Tham gia các lớp tập huấn chuyên môn do Bộ, Sở GD&ĐT tổ chức.

 

Tổ các ngành học

Các trường báo cáo tình hình giáo dục tháng 6 về Phòng trước ngày 15/6/2019. Phòng GD&ĐT báo cáo Huyện, Sở.

 

Bộ phận TH-VP

Các trường

                                                                                                             

                                                                                                               PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO


Bản quyền trang web thuộc phòng GD&ĐT Huyện Hướng Hoá - Tỉnh Quảng Trị
Phát triển bởi Trung Tâm Phát Triển Công Nghệ Thông Tin - Viễn Thông Quảng Trị
ĐC: 20 Trần Hưng Đạo - Đông Hà - Quảng Trị
ĐT: 053 3556911 -Website: http://vnptquangtri.com.vn