Phòng GD&ĐT Huyện Hướng Hoá Tỉnh Quảng Trị - ĐC: Khóm 3B, TT Khe Sanh, Huyện Hướng Hoá, Tỉnh Quảng Trị - ĐT: 053.3880514
Trang chủ
Giới thiệu
Phòng GD&ĐT
Công Đoàn
Tài chính - Kế hoạch
Mầm non
Tiểu học
Trung học cơ sở
Lịch công tác
Thống kê số liệu
Khuyến học
Nghiên cứu - Trao đổi
VB chỉ đạo Bộ-Sở
Tập san vì sự TBPN
Góp ý
Văn bản Phòng GD&ĐT
PHỎ CẬP GIÁO DỤC
CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH
CHUNG TAY PHÒNG CHỐNG COVID 19
Lượt truy cập:
imageCnt   
 
KẾ HOẠCH THÁNG 9 - 2019        UBND HUYỆN HƯỚNG HOÁ  CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO                   Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


KẾ HOẠCH THÁNG 9 NĂM 2019

 

Tháng

Nội dung công việc

Bộ phận chủ trì, tham mưu

Phối hợp, thực hiện

9/2019

Khai giảng năm học 2019-2020

Toàn ngành

Toàn ngành

Trực báo Khai giảng năm học 2019-2020 vào lúc 13h30 ngày 06/9/2019;

Địa điểm: Trường THCS Khe Sanh

Chủ trì: TTLĐP

Tham mưu: TH-VP

Các bộ phận PGD&ĐT, HT các trường MN, PT

Dự Hội nghị HĐBM VH cấp TH, THCS, GDTX và chuyên môn ngành học mầm non tại Sở GD&ĐT

 

Bộ phận MN, TH, THCS, GDTX

Dự Hội nghị công tác Thanh tra tại Sở GD&ĐT

 

Lãnh đạo Phòng, CTVTTr

Dự Hội nghị triển khai nhiệm vụ QLCL-CNTT tại Sở GD&ĐT

 

Lãnh đạo Phòng, CV phụ trách

Dự Hội thảo về công tác Giáo dục hướng nghiệp và định hướng phân luồng học sinh trong giáo dục phổ thông

 

Lãnh đạo Phòng, CV phụ trách

Tham dự Hội thảo Đề án hỗ trợ, xã hội hóa đầu tư cải tạo, xây dựng nhà vệ sinh và cung cấp nước sạch trong trường học giai đoạn 2020-2025 trên địa bàn tỉnh Quảng Trị

 

Lãnh đạo Phòng, CV phụ trách

Dự Hội nghị triển khai nhiệm vụ giáo dục chính trị, công tác HSSV và xây dựng môi trường văn hóa học đường năm học 2019-2020

 

Lãnh đạo Phòng, CV phụ trách

Tổ chức Hội nghị Hội đồng bộ môn: Trung học cơ Mầm non, Tiểu học

Tổ các ngành học

Các trường, thành viên tổ bộ môn

Tổ chức các chuyên đề đổi mới phương pháp dạy học cấp huyện, dự các chuyên đề cấp tỉnh các cấp học

Tổ các ngành học

Các trường

Hội nghị công chức, viên chức cơ quan

Bộ phận TH-VP

Các bộ phận

Báo cáo tình hình đầu năm học và báo cáo tình hình giáo dục tháng 9; các trường báo cáo về Phòng trước ngày 15/9/2019, Phòng báo cáo Huyện, Sở

Bộ phận TH-VP

Các trường

 

                                                                             PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO


Bản quyền trang web thuộc phòng GD&ĐT Huyện Hướng Hoá - Tỉnh Quảng Trị
Phát triển bởi Trung Tâm Phát Triển Công Nghệ Thông Tin - Viễn Thông Quảng Trị
ĐC: 20 Trần Hưng Đạo - Đông Hà - Quảng Trị
ĐT: 053 3556911 -Website: http://vnptquangtri.com.vn