Phòng GD&ĐT Huyện Hướng Hoá Tỉnh Quảng Trị - ĐC: Khóm 3B, TT Khe Sanh, Huyện Hướng Hoá, Tỉnh Quảng Trị - ĐT: 053.3880514
Trang chủ
Giới thiệu
Phòng GD&ĐT
Công Đoàn
Tài chính - Kế hoạch
Mầm non
Tiểu học
Trung học cơ sở
Lịch công tác
Thống kê số liệu
Khuyến học
Nghiên cứu - Trao đổi
VB chỉ đạo Bộ-Sở
Tập san vì sự TBPN
Góp ý
Văn bản Phòng GD&ĐT
PHỎ CẬP GIÁO DỤC
CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH
CHUNG TAY PHÒNG CHỐNG COVID 19
Lượt truy cập:
imageCnt   
 
KẾ HOẠCH THÁNG 10 - 2019        UBND HUYỆN HƯỚNG HOÁ  CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO              Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

KẾ HOẠCH THÁNG 10 NĂM 2019

 

Nội dung công việc

Bộ phận chủ trì, tham mưu

Phối hợp, thực hiện

Dự trực báo công tác Tổ chức cán bộ

 

Trưởng phòng, BP TCCB

Xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện Đề án phát triển hệ thống trường phổ thông dân tộc nội trú, bán trú đến năm 2025, định hướng đến năm 2030

CV phụ trách GDDT

Các bộ phận liên quan, các trường

Tổ chức Hội thi tìm hiểu CCHC ngành GD&ĐT

Bộ phận TH-VP

 

Tham dự tập huấn kỹ năng tổ chức các loại hình nghệ thuật cho cán bộ, giáo viên phụ trách văn hóa nhà trường

 

Chuyên viên phụ trách

Kiểm tra công tác phổ cập giáo dục- Xóa mù chữ năm 2019 các xã, thị trấn

Chuyên viên PTPCGD-CMC, các xã, thị trấn

Các bộ phận liên quan, BCĐPCGD-XMC các xã, thị trấn

Tổ chức tuần lễ  hưởng ứng “Học tập suốt đời”

Tổ các ngành học

Các trường

Thi HSG các môn văn hóa lớp 9, chọn đội tuyển bồi dưỡng để dự thi tỉnh.

Bộ phận THCS

Các trường THCS, TH&THCS, PTDTBT THCS

Tổ chức các chuyên đề ĐMPP dạy học cấp huyện, dự các chuyên đề cấp tỉnh.

Tổ các ngành học

Các trường

Tổ chức tập huấn công tác Văn phòng và Thi đua-Khen thưởng

Bộ phận TH-VP

TĐ-KT, Văn phòng các trường

 Hội thi GV chủ nhiệm giỏi tiểu học cấp trường.

 

Bộ phận TH

Các trường

Tham gia Hội thi tìm hiểu CCHC ngành GD&ĐT

Bộ phận TH-VP

Các bộ phận liên quan

Tổ chức các hoạt động kỷ niệm ngày thành lập Hội LHPNVN (20/10)

 

Các trường

Báo cáo tình hình giáo dục tháng 10; các trường báo cáo về Phòng trước ngày 15/10/2019, Phòng báo cáo Huyện, Sở

Bộ phận TH-VP

Các trường

 

                                                                        PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO


Bản quyền trang web thuộc phòng GD&ĐT Huyện Hướng Hoá - Tỉnh Quảng Trị
Phát triển bởi Trung Tâm Phát Triển Công Nghệ Thông Tin - Viễn Thông Quảng Trị
ĐC: 20 Trần Hưng Đạo - Đông Hà - Quảng Trị
ĐT: 053 3556911 -Website: http://vnptquangtri.com.vn