Phòng GD&ĐT Huyện Hướng Hoá Tỉnh Quảng Trị - ĐC: Khóm 3B, TT Khe Sanh, Huyện Hướng Hoá, Tỉnh Quảng Trị - ĐT: 053.3880514
Trang chủ
Giới thiệu
Phòng GD&ĐT
Công Đoàn
Tài chính - Kế hoạch
Mầm non
Tiểu học
Trung học cơ sở
Lịch công tác
Thống kê số liệu
Khuyến học
Nghiên cứu - Trao đổi
VB chỉ đạo Bộ-Sở
Tập san vì sự TBPN
Góp ý
Văn bản Phòng GD&ĐT
PHỎ CẬP GIÁO DỤC
CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH
CHUNG TAY PHÒNG CHỐNG COVID 19
Lượt truy cập:
imageCnt   
 
KẾ HOẠCH THÁNG 12 - 2019    UBND HUYỆN HƯỚNG HOÁ      CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO                      Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

KẾ HOẠCH THÁNG 12 NĂM 2019

 

Nội dung công việc

Bộ phận chủ trì, tham mưu

Phối hợp, thực hiện

Làm việc với Đoàn kiểm tra của tỉnh về công tác PCGD, XMC năm 2019

Tổ CNH, Chuyên viên phụ trách PCGD-XMC

BCĐPCGD-XMC huyện, các xã, thị trấn; các trường

Tham gia Hội thi GVCN giỏi tiểu học cấp tỉnh

Bộ phận TH

Các bộ phận liên quan, các trường TH, TH&THCS

Tổ chức ôn tập và kiểm tra Học kỳ I

Bộ phận TH, THCS

TH-VP, các trường PT

Tổ chức các hoạt động kỷ niệm ngày thành lập QĐND Việt Nam (22/12)

Toàn ngành

Toàn ngành

Thi nghiên cứu KH&KT trong học sinh THCS cấp huyện.

Bộ phận THCS

Các trường PT

Tổ chức Hội thi giáo viên dạy giỏi ngành học MN cấp huyện

Bộ phận MN

Các trường MN

Tổ chức các chuyên đề ĐMPPDH cấp huyện, dự các chuyên đề cấp tỉnh

Tổ các ngành học

Các trường

Kiểm tra chuyên đề tăng cường tiếng Việt cho trẻ DTTS

Bộ phận MN, TH  Phòng GD&ĐT

Một số trường MN, TH

Giao lưu tiếng Anh cấp cụm trường

 

Bộ phận TH

Các trường TH, TH&THCS

Kiểm tra xây dựng XHHT

Tổ CNH

BCĐ xây dựng XHHT huyện, các xã, thị trấn

Đánh giá xếp loại công chức, viên chức Phòng

Bộ phận TCCB

Tập thể Lãnh đạo Phòng

Báo cáo tình hình giáo dục tháng 12; các trường báo cáo về Phòng trước ngày 15/12/2019, Phòng báo cáo Huyện, Sở

Bộ phận TH-VP

Các trường

 

                                                                                 PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO


Bản quyền trang web thuộc phòng GD&ĐT Huyện Hướng Hoá - Tỉnh Quảng Trị
Phát triển bởi Trung Tâm Phát Triển Công Nghệ Thông Tin - Viễn Thông Quảng Trị
ĐC: 20 Trần Hưng Đạo - Đông Hà - Quảng Trị
ĐT: 053 3556911 -Website: http://vnptquangtri.com.vn