Phòng GD&ĐT Huyện Hướng Hoá Tỉnh Quảng Trị - ĐC: Khóm 3B, TT Khe Sanh, Huyện Hướng Hoá, Tỉnh Quảng Trị - ĐT: 053.3880514
Trang chủ
Giới thiệu
Phòng GD&ĐT
Công Đoàn
Tài chính - Kế hoạch
Mầm non
Tiểu học
Trung học cơ sở
Lịch công tác
Thống kê số liệu
Khuyến học
Nghiên cứu - Trao đổi
VB chỉ đạo Bộ-Sở
Tập san vì sự TBPN
Góp ý
Văn bản Phòng GD&ĐT
PHỎ CẬP GIÁO DỤC
CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH
CHUNG TAY PHÒNG CHỐNG COVID 19
Lượt truy cập:
imageCnt   
 
KẾ HOẠCH THÁNG 01 - 2020   UBND HUYỆN HƯỚNG HOÁ       CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO                      Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

KẾ HOẠCH THÁNG 01  NĂM 2020

Nội dung công việc

Bộ phận chủ trì,

 tham mưu

Phối hợp, thực hiện

Tổ chức các hoạt động kỷ niệm ngày HSSV (09/01)

Toàn ngành

Toàn ngành

Thi nghiên cứu KH&KT trong học sinh THCS cấp tỉnh

Bộ phận THCS

Các trường THCS, TH&THCS, PTDTBT THCS, PTDTNT

Tham gia tập huấn Trung tâm HTCĐ

 

Chuyên viên phụ trách, các TTHTCĐ

Tổ chức các chuyên đề ĐMPPDH cấp huyện, dự các chuyên đề cấp tỉnh

Tổ các ngành học

Các trường

Thi hùng biện Tiếng Anh  học sinh THCS cấp huyện.

BPTHCS

Các trường THCS, TH&THCS, PTDTNT

Kiểm tra việc thực hiện Đề án “Tăng cường Tiếng Việt cho HSDTTS” tại các trường.

 

Bộ phận MN, TH

Một số trường MN, TH

Tổ chức Tết Nguyên đán và thăm hỏi nhà giáo khó khăn

Bộ phận TH-VP

Các trường

 

Báo cáo sơ kết học kỳ I năm học 2019-2020

 

Bộ phận TH-VP

 

Các bộ phận liên quan, các trường

Dự Hội nghị Sơ kết học kỳ I và triển khai nhiệm vụ học kỳ II năm học 2019-2020 tại Sở GD&ĐT

 

Lãnh đạo Phòng

Tổ  chức Hội nghị Sơ kết học kỳ I và triển khai nhiệm vụ học kỳ II năm học 2019-2020

Chủ trì: Trưởng phòng

Tham mưu: TH-VP

Các Phó trưởng phòng, các bộ phận liên quan, cán bộ quản lý các trường

 

 

                                                                           PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO


Bản quyền trang web thuộc phòng GD&ĐT Huyện Hướng Hoá - Tỉnh Quảng Trị
Phát triển bởi Trung Tâm Phát Triển Công Nghệ Thông Tin - Viễn Thông Quảng Trị
ĐC: 20 Trần Hưng Đạo - Đông Hà - Quảng Trị
ĐT: 053 3556911 -Website: http://vnptquangtri.com.vn