Phòng GD&ĐT Huyện Hướng Hoá Tỉnh Quảng Trị - ĐC: Khóm 3B, TT Khe Sanh, Huyện Hướng Hoá, Tỉnh Quảng Trị - ĐT: 053.3880514
Trang chủ
Giới thiệu
Phòng GD&ĐT
Công Đoàn
Tài chính - Kế hoạch
Mầm non
Tiểu học
Trung học cơ sở
Lịch công tác
Thống kê số liệu
Khuyến học
Nghiên cứu - Trao đổi
VB chỉ đạo Bộ-Sở
Tập san vì sự TBPN
Góp ý
Văn bản Phòng GD&ĐT
PHỎ CẬP GIÁO DỤC
CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH
CHUNG TAY PHÒNG CHỐNG COVID 19
Lượt truy cập:
imageCnt   
 
KẾ HOẠCH THÁNG 02 - 2020        UBND HUYỆN HƯỚNG HOÁ  CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO            Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

KẾ HOẠCH THÁNG 02  NĂM 2020

 

Nội dung công việc

Bộ phận chủ trì,

tham mưu

Phối hợp, thực hiện

Tổ chức các hoạt động kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Đảng CSVN.

Bộ phận TH-VP

Các trường

Tổ chức các chuyên đề đổi mới phương pháp dạy học cấp huyện, dự và tổ chức các chuyên đề cấp tỉnh các cấp học.

Tổ các ngành học

Các trường

Khảo sát năng lực giáo viên.

Tổ các ngành học

Các bộ phận liên quan, các trường

Trực báo công tác dạy nghề phổ thông; GDTH.

Bộ phận GDTX

Các bộ phận liên quan, các trường phổ thông

Thi hùng biện tiếng Anh học sinh THCS cấp tỉnh.

Tổ các ngành học

Các bộ phận liên quan, các trường THCS, TH&THCS

Hội khỏe Phù đổng cấp huyện.

Tổ các ngành học

Các bộ phận liên quan, các trường PT

Tổng kết Chuyên đề “Xây dựng trường mầm non lấy trẻ làm trung tâm” cấp huyện.

Bộ phận MN

Các bộ phận liên quan, các trường MN

 

Báo cáo tình hình giáo dục tháng 02; các trường báo cáo về Phòng trước ngày 15/02/2020.

Bộ phận TH-VP

 

Các trường

 

 

                                                                             PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO


Bản quyền trang web thuộc phòng GD&ĐT Huyện Hướng Hoá - Tỉnh Quảng Trị
Phát triển bởi Trung Tâm Phát Triển Công Nghệ Thông Tin - Viễn Thông Quảng Trị
ĐC: 20 Trần Hưng Đạo - Đông Hà - Quảng Trị
ĐT: 053 3556911 -Website: http://vnptquangtri.com.vn