Phòng GD&ĐT Huyện Hướng Hoá Tỉnh Quảng Trị - ĐC: Khóm 3B, TT Khe Sanh, Huyện Hướng Hoá, Tỉnh Quảng Trị - ĐT: 053.3880514
Trang chủ
Giới thiệu
Chi bộ Đảng
Phòng GD&ĐT
Công Đoàn
Tổ chức cán bộ
Tài chính - Kế hoạch
Mầm non
Tiểu học
Trung học cơ sở
Lịch công tác
Thống kê số liệu
Khuyến học
Nghiên cứu - Trao đổi
VB chỉ đạo Bộ-Sở
Tập san vì sự TBPN
Góp ý
Văn bản Phòng GD&ĐT
PHỎ CẬP GIÁO DỤC
CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH
Lượt truy cập:
imageCnt   
 
Chức năng, nhiệm vụ1. Chức năng:

Giúp Trưởng phòng thực hiện chức năng quản lý Nhà nước về công tác tổ chức cán bộ, đào tạo bồi dưỡng, tuyển sinh, chế độ chính sách và bảo vệ chính trị nội bộ,

Nhiệm vụ:

1. Thực hiện các nhiệm vụ liên quan theo kế hoạch chung của cả ngành và cơ quan.

2. Hướng dẫn, chỉ đạo tổ chức thực hiện và đôn đốc, kiểm tra các đơn vị trường học trong việc thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật và việc thực hiện nhiệm vụ kế hoạch năm học.

3. Giúp Trưởng phòng từng bước xây dựng hoàn thiện mô hình tổ chức bộ máy của Phòng và các cơ quan giáo dục trực thuộc Phòng GD&ĐT huyện quản lý để Trưởng phòng trình UBND huyện quyết định.

4. Hướng dẫn các cơ sở xây dựng các đề án tách, nhập và thành lập trường. Chuẩn bị một bước để Trưởng phòng trình UBND huyện quyết định.

5. Tham mưu và chuẩn bị hồ sơ về công tác điều động, bổ nhiệm, luân chuyển, kỷ luật, nghỉ hưu, thôi việc và thực hiện các chế độ thuộc Phòng GD&ĐT huyện quản lý.

6. Hướng dẫn các trường thực hiện công tác xây dựng, quản lý đội ngũ và thực hiện các chế độ chính sách của Nhà nước đối với CCVC và nhà giáo.

7. Giúp Trưởng phòng quản lý CCVC trực thuộc Phòng GD&ĐT huyện quản lý.

8. Tham mưu cho Trưởng phòng về thực hiện công tác đào tạo bồi dưỡng và tuiyển sinh trong chức năng nhiệm vụ của Phòng GD&ĐT huyện.

9. Giúp Trưởng phòng xây dựng các báo cáo và các văn bản quản lý chỉ đạo cơ sở.

*******************


Bản quyền trang web thuộc phòng GD&ĐT Huyện Hướng Hoá - Tỉnh Quảng Trị
Phát triển bởi Trung Tâm Phát Triển Công Nghệ Thông Tin - Viễn Thông Quảng Trị
ĐC: 20 Trần Hưng Đạo - Đông Hà - Quảng Trị
ĐT: 053 3556911 -Website: http://vnptquangtri.com.vn