Phòng GD&ĐT Huyện Hướng Hoá Tỉnh Quảng Trị - ĐC: Khóm 3B, TT Khe Sanh, Huyện Hướng Hoá, Tỉnh Quảng Trị - ĐT: 053.3880514
Trang chủ
Giới thiệu
Phòng GD&ĐT
Công Đoàn
Tài chính - Kế hoạch
Mầm non
Tiểu học
Trung học cơ sở
Lịch công tác
Thống kê số liệu
Khuyến học
Nghiên cứu - Trao đổi
VB chỉ đạo Bộ-Sở
Tập san vì sự TBPN
Góp ý
Văn bản Phòng GD&ĐT
PHỎ CẬP GIÁO DỤC
CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH
CHUNG TAY PHÒNG CHỐNG COVID 19
Lượt truy cập:
imageCnt   
 
  HĐ của CĐGD huyện
826.HD Công đoàn phí - 10/24/2011
CV 47. CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG Thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Quảng Trị, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện Hướng Hóa lần thứ XV - 10/3/2011
CV Hướng dẫn kiện toàn BCH CĐCS 8.2011 - 8/3/2011
CV 29 Hướng dẫn Tổng kết h/đ CĐCS năm học 2010-2011 - 5/5/2011
CV 11/CĐ Quy trình kỳ II năm học 2010 - 2011 - 3/29/2011
Mẫu Quy chế phối hợp giữa CQ và CĐCS - 10/6/2010
HƯỚNG DẪN HOẠT ĐỘNG CỦA TỔ CHỨC CÔNG ĐOÀN - 10/6/2010
Quy trình hoạt động của CĐGD huyện Kì 1 năm học 2010-2011 - 9/15/2010
Hướng dẫn tổng kết công tác Công đoàn 2009 - 2010 - 5/13/2010
CV 111 Huy động quỹ mái ấm Công đoàn 2010 - 4/13/2010
12
Bản quyền trang web thuộc phòng GD&ĐT Huyện Hướng Hoá - Tỉnh Quảng Trị
Phát triển bởi Trung Tâm Phát Triển Công Nghệ Thông Tin - Viễn Thông Quảng Trị
ĐC: 20 Trần Hưng Đạo - Đông Hà - Quảng Trị
ĐT: 053 3556911 -Website: http://vnptquangtri.com.vn