Phòng GD&ĐT Huyện Hướng Hoá Tỉnh Quảng Trị - ĐC: Khóm 3B, TT Khe Sanh, Huyện Hướng Hoá, Tỉnh Quảng Trị - ĐT: 053.3880514
Trang chủ
Giới thiệu
Phòng GD&ĐT
Công Đoàn
Tài chính - Kế hoạch
Mầm non
Tiểu học
Trung học cơ sở
Lịch công tác
Thống kê số liệu
Khuyến học
Nghiên cứu - Trao đổi
VB chỉ đạo Bộ-Sở
Tập san vì sự TBPN
Góp ý
Văn bản Phòng GD&ĐT
PHỎ CẬP GIÁO DỤC
CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH
CHUNG TAY PHÒNG CHỐNG COVID 19
Lượt truy cập:
imageCnt   
 
  Các văn bản liên quan THCS
730 KE HOACH TUYEN SINH 2014-2015 - 5/21/2014
THONG TU 11/2014 Ngayf 18.4.2014 QUY CHE TUYEN SINH THCS -THPT - 5/21/2014
987. HƯỚNG DẪN THI GVDG CÁC CẤP CỦA SỞ GD&ĐT QT ngày 30/8/2010 - 9/10/2012
Tiêu chuẩn đánh giá trường THCS, THPT ban hành theo Thông tư 13/2012 - 7/31/2012
Thông tư 13/2012 ngày 06/4/2012 Ban hành Quy định về tiêu chuẩn đánh giá trường THCS, THPT... - 7/31/2012
Thông tư 58/2011 ngày 12/12/2011 Quy chế đánh giá xếp loại học sinh THCS - 12/19/2011
Các hướng dẫn, mẫu liên quan Kiểm định CLGD - 11/7/2011
Chế độ cho điểm áp dụng từ 2011-2012 - 10/18/2011
CV HDTH PPCT TU 10.2011 THCS - 10/13/2011
Điều lệ trường Trung học - Ban hành theo Thông tư 12/2011/TT-BGD&ĐT ngày 28/3/2011 - 6/8/2011
1234
Bản quyền trang web thuộc phòng GD&ĐT Huyện Hướng Hoá - Tỉnh Quảng Trị
Phát triển bởi Trung Tâm Phát Triển Công Nghệ Thông Tin - Viễn Thông Quảng Trị
ĐC: 20 Trần Hưng Đạo - Đông Hà - Quảng Trị
ĐT: 053 3556911 -Website: http://vnptquangtri.com.vn