Phòng GD&ĐT Huyện Hướng Hoá Tỉnh Quảng Trị - ĐC: Khóm 3B, TT Khe Sanh, Huyện Hướng Hoá, Tỉnh Quảng Trị - ĐT: 053.3880514
Trang chủ
Giới thiệu
Phòng GD&ĐT
Công Đoàn
Tài chính - Kế hoạch
Mầm non
Tiểu học
Trung học cơ sở
Lịch công tác
Thống kê số liệu
Khuyến học
Nghiên cứu - Trao đổi
VB chỉ đạo Bộ-Sở
Tập san vì sự TBPN
Góp ý
Văn bản Phòng GD&ĐT
PHỎ CẬP GIÁO DỤC
CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH
CHUNG TAY PHÒNG CHỐNG COVID 19
Lượt truy cập:
imageCnt   
 
  Các công văn KH huyện
Thu - 4/26/2011
QĐ 09/2008 BGD&ĐT 24/3/2008 Quy chế tổ chức và hoạt động của TTHTCĐ xã, thị trấn - 5/22/2009
Văn bản ký kết phối hợp hoạt động giữa Hội KHH và Phòng GD&ĐT - 4/21/2009
Hội Khuyến học huyện, Phòng Giáo dục và Đào tạo Hướng Hóa có phương thức hoạt động khác nhau, nhưng cùng mục đích là góp phần thúc đẩy giáo dục huyện nhà, xây dựng xã hội học tập phù hợp với các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, Nhà nước và xu thế phát triển của thời đại
Bản quyền trang web thuộc phòng GD&ĐT Huyện Hướng Hoá - Tỉnh Quảng Trị
Phát triển bởi Trung Tâm Phát Triển Công Nghệ Thông Tin - Viễn Thông Quảng Trị
ĐC: 20 Trần Hưng Đạo - Đông Hà - Quảng Trị
ĐT: 053 3556911 -Website: http://vnptquangtri.com.vn