Phòng GD&ĐT Huyện Hướng Hoá Tỉnh Quảng Trị - ĐC: Khóm 3B, TT Khe Sanh, Huyện Hướng Hoá, Tỉnh Quảng Trị - ĐT: 053.3880514
Trang chủ
Giới thiệu
Phòng GD&ĐT
Công Đoàn
Tài chính - Kế hoạch
Mầm non
Tiểu học
Trung học cơ sở
Lịch công tác
Thống kê số liệu
Khuyến học
Nghiên cứu - Trao đổi
VB chỉ đạo Bộ-Sở
Tập san vì sự TBPN
Góp ý
Văn bản Phòng GD&ĐT
PHỎ CẬP GIÁO DỤC
CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH
CHUNG TAY PHÒNG CHỐNG COVID 19
Lượt truy cập:
imageCnt   
 
  Các báo cáo-KH PCGD
Kế hoạch mở các lớp BTCS 2009 (KH02/BCĐ 12.1.2009) - 5/21/2009
Báo cáo kết quả 2008 Phương hướng 2009 - 5/21/2009
Tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 41/2000/QH10 của Quốc hội, chỉ thị số 61- CT/TW của Bộ Chính trị, Nghị định số 88/2001/NĐ-CP của Chính phủ về công tác phổ cập giáo dục THCS và Nghị quyết số 09-NQ/HU của Huyện ủy Hướng Hóa về đẩy mạnh xây dựng xã hội học tập từ cơ sở giai đọan 2005 - 2010 và việc củng cố vững chắc phổ cập giáo dục THCS. Năm 2008 công tác duy trì, củng cố phổ cập giáo dục tiểu học đúng độ tuổi, phổ cập giáo dục THCS huyện Hướng Hóa đạt được những kết quả như sau
Công tác phối hợp của BĐBP ...PCGDT'H-CMC - 5/15/2009
Bản quyền trang web thuộc phòng GD&ĐT Huyện Hướng Hoá - Tỉnh Quảng Trị
Phát triển bởi Trung Tâm Phát Triển Công Nghệ Thông Tin - Viễn Thông Quảng Trị
ĐC: 20 Trần Hưng Đạo - Đông Hà - Quảng Trị
ĐT: 053 3556911 -Website: http://vnptquangtri.com.vn