Phòng GD&ĐT Huyện Hướng Hoá Tỉnh Quảng Trị - ĐC: Khóm 3B, TT Khe Sanh, Huyện Hướng Hoá, Tỉnh Quảng Trị - ĐT: 053.3880514
Trang chủ
Giới thiệu
Phòng GD&ĐT
Công Đoàn
Tài chính - Kế hoạch
Mầm non
Tiểu học
Trung học cơ sở
Lịch công tác
Thống kê số liệu
Khuyến học
Nghiên cứu - Trao đổi
VB chỉ đạo Bộ-Sở
Tập san vì sự TBPN
Góp ý
Văn bản Phòng GD&ĐT
PHỎ CẬP GIÁO DỤC
CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH
CHUNG TAY PHÒNG CHỐNG COVID 19
Lượt truy cập:
imageCnt   
 
  CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH
BỘ TTHC CẤP HUYỆN LĨNH VỰC GD&ĐT - 2/21/2017
DANH MỤC HƯỚNG DẪN THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CẤP HUYỆN LĨNH VỰC GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO - 2/21/2017
64/KH TUYÊN TRUYỀN CCHC 2017 - 2/15/2017
62/KH CCHC 2017 CỦA PHÒNG GD&ĐT HUYỆN - 2/15/2017
225/QĐ-TTg Quyết định phê duyệt Kế hoạch CCHC nhà nước giai đoạn 2016-2020 - 10/13/2016
13/CT-TTg ngày 10/6/2015 Chỉ thị về việc tăng cường trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan hành chính... - 10/13/2016
Luật số 15/2012/QH13 Luật xử lý vi phạm hành chính - 10/13/2016
76/NQ-CP 13/6/2013 Nghị quyết sửa đổi, bổ sung một số điều của NQ 30c... - 10/10/2016
07/CT-TTg 22/5/2013 Chỉ thị về việc đẩy mạnh thực hiện Chương trình tổng thể CCHC ... - 10/10/2016
30c/NQ-CP 08/11/2011 NQ Ban hành Chương trình tổng thể CCHC Nhà nước giai đoạn 2011-2020 - 10/10/2016
Bản quyền trang web thuộc phòng GD&ĐT Huyện Hướng Hoá - Tỉnh Quảng Trị
Phát triển bởi Trung Tâm Phát Triển Công Nghệ Thông Tin - Viễn Thông Quảng Trị
ĐC: 20 Trần Hưng Đạo - Đông Hà - Quảng Trị
ĐT: 053 3556911 -Website: http://vnptquangtri.com.vn