Phòng GD&ĐT Huyện Hướng Hoá Tỉnh Quảng Trị - ĐC: Khóm 3B, TT Khe Sanh, Huyện Hướng Hoá, Tỉnh Quảng Trị - ĐT: 053.3880514
Trang chủ
Giới thiệu
Chi bộ Đảng
Phòng GD&ĐT
Công Đoàn
Thanh tra
Tổ chức cán bộ
Tài chính - Kế hoạch
Mầm non
Tiểu học
Trung học cơ sở
Lịch công tác
Thống kê số liệu
Khuyến học
Nghiên cứu - Trao đổi
VB chỉ đạo Bộ-Sở
Tập san vì sự TBPN
Góp ý
Văn bản Phòng GD&ĐT
PHỎ CẬP GIÁO DỤC
Lượt truy cập:
imageCnt   
 
PHÒNG GD&ĐT HUYỆN HƯỚNG HÓA TỔ CHỨC BỒI DƯỠNG CHÍNH TRỊ HÈ 2015 - 8/8/2015

Với mục đích nâng cao nhận thức, tư tưởng chính trị, ý thức trách nhiệm và quán triệt thực hiện các nhiệm vụ năm học 2015-2016 cho nhà giáo, CBQL GD và viên chức, nhân viên trong ngành giáo dục huyện nhà, thực hiện Công văn số 1070/KH-GDDT ngày 14/7/2015 của Sở GD&ĐT Quảng Trị về việc triển khai kế hoạch Bồi dưỡng CBQLGD, GV năm 2015 ..Chi tiết::

Lịch công tác tuần
Lịch tuần 37 (Từ 07 - 11/9/2015) - 9/4/2015

Kế hoạch tháng
KẾ HOẠCH THÁNG 9 - 2015 - 9/3/2015

Bản quyền trang web thuộc phòng GD&ĐT Huyện Hướng Hoá - Tỉnh Quảng Trị
Phát triển bởi Trung Tâm Phát Triển Công Nghệ Thông Tin - Viễn Thông Quảng Trị
ĐC: 20 Trần Hưng Đạo - Đông Hà - Quảng Trị
ĐT: 053 3556911 -Website: http://vnptquangtri.com.vn