Phòng GD&ĐT Huyện Hướng Hoá Tỉnh Quảng Trị - ĐC: Khóm 3B, TT Khe Sanh, Huyện Hướng Hoá, Tỉnh Quảng Trị - ĐT: 053.3880514
Trang chủ
Giới thiệu
Chi bộ Đảng
Phòng GD&ĐT
Công Đoàn
Thanh tra
Tổ chức cán bộ
Tài chính - Kế hoạch
Mầm non
Tiểu học
Trung học cơ sở
Lịch công tác
Thống kê số liệu
Khuyến học
Nghiên cứu - Trao đổi
VB chỉ đạo Bộ-Sở
Tập san vì sự TBPN
Góp ý
Văn bản Phòng GD&ĐT
PHỎ CẬP GIÁO DỤC
Lượt truy cập:
imageCnt   
 
CÁC CHỈ TIÊU CƠ BẢN THỰC HIỆN NĂM 2014-2015 - 10/1/2014

Ngày 26 tháng 9 năm 2014 Phòng GD&ĐT huyện Hướng Hóa đã tổ chức Hội nghị xây dựng kế hoạch năm học 2014- 2015. Tại Hội nghị tập thể cán bộ viên chức cơ quan đã thảo luận, đề xuất các giải pháp quan trọng để năm học 2014-2015 đạt được các kết quả theo kế hoạch, cũng tại hội nghị đã thống nhất cao các chỉ tiêu cơ bản thực hiện trong năm học đó là: ..Chi tiết::

PHÂN CÔNG CÔNG VIỆC CÁC LỈNH VỰC PHỤ TRÁCH - 10/1/2014

Ngày 26 tháng 9 năm 2014 Phòng GD&ĐT huyện đã tổ chức Hội nghị xây dựng kế hoạch năm học 2014-2015, đồng thời phân công các công việc, lĩnh vực phụ trách cho lãnh đạo và các chuyên viên (cụ thể xem CV 432) ..Chi tiết::
Lịch công tác tuần
Lịch tuần 40 (Từ 29/9 đến 03/10/2014) - 9/28/2014

Kế hoạch tháng
Kế hoạch tháng 9 năm 2014 - 9/15/2014

Bản quyền trang web thuộc phòng GD&ĐT Huyện Hướng Hoá - Tỉnh Quảng Trị
Phát triển bởi Trung Tâm Phát Triển Công Nghệ Thông Tin - Viễn Thông Quảng Trị
ĐC: 20 Trần Hưng Đạo - Đông Hà - Quảng Trị
ĐT: 053 3556911 -Website: http://vnptquangtri.com.vn