Phòng GD&ĐT Huyện Hướng Hoá Tỉnh Quảng Trị - ĐC: Khóm 3B, TT Khe Sanh, Huyện Hướng Hoá, Tỉnh Quảng Trị - ĐT: 053.3880514
Trang chủ
Giới thiệu
Chi bộ Đảng
Phòng GD&ĐT
Công Đoàn
Tổ chức cán bộ
Tài chính - Kế hoạch
Mầm non
Tiểu học
Trung học cơ sở
Lịch công tác
Thống kê số liệu
Khuyến học
Nghiên cứu - Trao đổi
VB chỉ đạo Bộ-Sở
Tập san vì sự TBPN
Góp ý
Văn bản Phòng GD&ĐT
PHỎ CẬP GIÁO DỤC
CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH
Lượt truy cập:
imageCnt   
 
DỰ KHAI GIẢNG NĂM HỌC 2015-2016KẾ HOẠCH DỰ KHAI GIẢNG  NĂM HỌC MỚI  2015-2016 CỦA LÃNH ĐẠO TỈNH, HUYỆN

Thời gan

Đơn vị

Lãnh đạo huyện dự

PGD&ĐT cùng đi với đoàn

7h30

 03/9/2015

TH Số 1 Lao Bảo

Đ/c Võ Thanh - Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện; Đại diện Lãnh đạo Văn phòng UBND huyện; Đài Phát thanh - Truyền hình huyện. 

Đ/c Nguyễn Đức Tuận – Trưởng phòng GD&ĐT,

Đ/c Hoàng Văn Sơ – PTP GD&ĐT,

Đ/c Lê Đức Hùng  - Tổ phó TCNH và các Chuyên viên trường  mời dự.

MN  Tân Liên

Đ/c Hồ Văn Vinh - UVBTV Huyện ủy, Phó Chủ tịch UBND huyện; Đại diện Lãnh đạo Văn phòng UBND huyện; Đài Phát thanh - Truyền hình huyện

Đ/c Lê Văn An - CTCĐGD huyện

Đ/c Lê Thị Uyên Như – Phó trưởng phòng GD&ĐT

Đ/c Trần Thị Sâm, Nguyễn Thị Vẽ - Chuyên viên Phòng GD&ĐT và các Chuyên viên trường mời dự.

7h30

 04/9/2015

TH Tân Liên

Đ/c Lê Quang Thuận - HUV, Phó Chủ tịch UBND huyện; Đại diện Lãnh đạo Văn phòng UBND huyện; Đài Phát thanh - Truyền hình huyện

Đ/c Nguyễn Đức Tuận – Trưởng phòng GD&ĐT

Đ/c Lê Văn An - CTCĐGD huyện

Đ/c Hoàng Văn Sơ – PTP GD&ĐT,

Đ/c Lê Đức Hùng  - Tổ phó TCNH và các Chuyên viên trường  mời dự.

 

 

 

 

 

 

 

 

7h30

 05/9/2015

TH Húc

Đ/c Mai Thức – UVTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh. Đ/c Phan Thanh Bắc – Chánh Văn phòng Sở GD&ĐT Quảng Trị

Đ/c Nguyễn Đức Tuận – Trưởng phòng GD&ĐT

Đ/c Nguyễn Thị Vẽ - Chuyên viên Phòng GD&ĐT

MN Hướng Tân

Đ/c Trần Văn Đoàn – UV thường trực HĐND tỉnh.

Đ/c Thái Ngọc Châu – Trưởng ban QLDAĐT&XD

Đ/c Lê Thị Uyên Như – Phó trưởng phòng GD&ĐT

TH số 1 Khe Sanh

Đ/c Hồ Thị Lệ Hà - Tỉnh ủy viên - Bí thư Huyện ủy

Đ/c Hoàng Văn Sơ – Phó trưởng phòng GD&ĐT

PTDTBT THCS Hướng Phùng

Đ/c Đặng Minh Khanh – Phó Bí thư thường trực Huyện ủy

Đ/c Lê Văn An – CTCĐGD huyện

TH Tân Thành

Đ/c Phùng Huy Hoàng – UVBTV – Chủ nhiệm UBKT Huỵên ủy

Đ/c Trương Thị Thiên  – Chuyên viên Phòng GD&ĐT

MN Ba Tầng

Đ/c Hồ Văn Vinh - UVBTV Huyện ủy, Phó Chủ tịch UBND huyện; Đại diện Lãnh đạo Văn phòng UBND huyện; Đài Phát thanh - Truyền hình huyện.

Đ/c Phan Ngọc Luật – Tổ trưởng tổ Tổng hợp

THCS Tân Lập

Đ/c Lê Quang Thuận - HUV, Phó Chủ tịch UBND huyện; Đại diện Lãnh đạo Văn phòng UBND huyện; Đài Phát thanh - Truyền hình huyện.

Đ/c Võ Như Cảnh  – Tổ trưởng tổ CNH

TH&THCS Hướng Việt

Đ/c Đồng chí Trần Văn Đông - HUV, Chánh Văn phòng UBND huyện.

Đ/c Lê Đức Hùng – Tổ phó Tổ CNH

TH Hướng Tân

Đ/c Trần Đức Trung – UVBTV – Chủ tịch UBMTTQVN huyện

Đ/c Nguyễn Ngọc Đỉnh - Chuyên viên Phòng GD&ĐT

MN Hướng Lộc

Đ/c Phan Minh Vinh – Phó CTUBMTTQVN huyện.

Đ/c Nguyễn Ngọc Hiển – Tổ phó Tổ Tổng hợp

MN A Túc

Đ/c Hồ Thị Thu Nhường – Phó CTHLHPN huyện

Đ/c Trần Thị Sâm – Chuyên viên phòng GD&ĐT

TH, THCS Xy

Hội Từ thiện huyện

Đ/c Lê Minh Quốc- Chuyên viên Phòng GD&ĐT

TH&THCS A Xing

Hội Từ thiện huyện

 Đ/c Lê Quang Sinh- Chuyên viên Phòng GD&ĐT

                                                 PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HƯỚNG HÓA

 


Bản quyền trang web thuộc phòng GD&ĐT Huyện Hướng Hoá - Tỉnh Quảng Trị
Phát triển bởi Trung Tâm Phát Triển Công Nghệ Thông Tin - Viễn Thông Quảng Trị
ĐC: 20 Trần Hưng Đạo - Đông Hà - Quảng Trị
ĐT: 053 3556911 -Website: http://vnptquangtri.com.vn