Phòng GD&ĐT Huyện Hướng Hoá Tỉnh Quảng Trị - ĐC: Khóm 3B, TT Khe Sanh, Huyện Hướng Hoá, Tỉnh Quảng Trị - ĐT: 053.3880514
Trang chủ
Giới thiệu
Chi bộ Đảng
Phòng GD&ĐT
Công Đoàn
Tổ chức cán bộ
Tài chính - Kế hoạch
Mầm non
Tiểu học
Trung học cơ sở
Lịch công tác
Thống kê số liệu
Khuyến học
Nghiên cứu - Trao đổi
VB chỉ đạo Bộ-Sở
Tập san vì sự TBPN
Góp ý
Văn bản Phòng GD&ĐT
PHỎ CẬP GIÁO DỤC
CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH
Lượt truy cập:
imageCnt   
 
KẾ HOẠCH THÁNG 6 - 2016    UBND HUYỆN HƯỚNG HOÁ     CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO                     Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

 

KẾ HOẠCH THÁNG 6 NĂM 2016

 

1. Hoàn thành xét thuyên chuyển công tác cho cán bộ, giáo viên và nhân viên.

2. Cấp phép hè 2016 cho cán bộ, giáo viên và nhân viên.

3. Duyệt, báo cáo kết quả tốt nghiệp về SGD&ĐT.

4. Chỉ đạo công tác tuyển sinh các lớp đầu cấp.

5. Hoàn thành kế hoạch FDS cấp huyện.

6. Chỉ đạo hoạt động hè 2016.

7. Công tác kiểm tra:

- Kiểm tra công tác hè 2016. Kiểm tra công tác dạy thêm, học thêm.

- Kiểm tra tình hình xây dựng cơ sở vật chất trong hè.

8. Các trường báo cáo tình hình tháng 06 về Phòng trước ngày 15/6/2016, Phòng Giáo dục và Đào tạo báo cáo về huyện, Sở trước ngày 17/6/2016. Báo cáo thống kê cuối kỳ.

 

                                                    

                                            PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

 

 


Bản quyền trang web thuộc phòng GD&ĐT Huyện Hướng Hoá - Tỉnh Quảng Trị
Phát triển bởi Trung Tâm Phát Triển Công Nghệ Thông Tin - Viễn Thông Quảng Trị
ĐC: 20 Trần Hưng Đạo - Đông Hà - Quảng Trị
ĐT: 053 3556911 -Website: http://vnptquangtri.com.vn