Phòng GD&ĐT Huyện Hướng Hoá Tỉnh Quảng Trị - ĐC: Khóm 3B, TT Khe Sanh, Huyện Hướng Hoá, Tỉnh Quảng Trị - ĐT: 053.3880514
Trang chủ
Giới thiệu
Chi bộ Đảng
Phòng GD&ĐT
Công Đoàn
Tổ chức cán bộ
Tài chính - Kế hoạch
Mầm non
Tiểu học
Trung học cơ sở
Lịch công tác
Thống kê số liệu
Khuyến học
Nghiên cứu - Trao đổi
VB chỉ đạo Bộ-Sở
Tập san vì sự TBPN
Góp ý
Văn bản Phòng GD&ĐT
PHỎ CẬP GIÁO DỤC
CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH
Lượt truy cập:
imageCnt   
 
KẾ HOẠCH THÁNG 8 - 2016    UBND HUYỆN HƯỚNG HOÁ      CỘNG HÒÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO                     Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

 

KẾ HOẠCH THÁNG 8 NĂM 2016

 

1. Thực hiện kế hoạch bồi dưỡng chính trị, tập huấn chuyên môn hè 2016 cho cán bộ, giáo viên và nhân viên (Theo Kế hoạch).

2. Triển khai công tác mua sắm thiết bị dạy học; chỉ đạo, hướng dẫn thực hiện thu-chi đầu năm học; Chỉ đạo công tác kiểm tra điều tra phổ cập, cập nhật số liệu phổ cập.

            3. Dự Hội nghị Tổng kết năm học 2015-2016 và triển khai nhiệm vụ năm học 2016-2017 tại Sở Giáo dục và Đào tạo Quảng Trị.

4. Dự hội nghị Tổng kết  hoạt động Công đoàn năm học 2015-2016 và triển khai nhiệm vụ  hoạt động Công đoàn năm học 2016-2017 tại Công đoàn  Giáo dục Quảng Trị.

5. Chuẩn bị các điều kiện cho “Ngày toàn dân đưa trẻ đến trường”.

6. Tổng kết năm học 2015 - 2016 và triển khai nhiệm vụ năm học 2016-2017  (Dự kiến ngày 18/8/2016, sẽ có giấy mời riêng).

            7. Học sinh tựu trường: (Có hướng dẫn sau)

8. Dự hội nghị triển khai nhiệm vụ các ngành học tại Sở. Dự tổng kết và triển khai công tác Đoàn - Đội.

9. Các trường Báo cáo công tác chuẩn bị năm học mới về Phòng Giáo dục và Đào tạo (theo mẫu) chậm nhất vào ngày 18/8/2016, Phòng báo cáo Sở vào ngày 19/8/2016 (thay cho báo cáo tháng 8/2016).

10. Hội nghị xây dựng kế hoạch năm học 2016-2017: Các trường tổ chức Hội nghị xây dựng kế hoạch năm học 2016-2017 hoàn thành trước khai giảng năm học mới 2016-2017.

11. Triển khai, tập huấn theo kế hoạch Dự án PLEN, GPE-VNEN.

12. Báo cáo tình hình giáo dục tháng 8 về huyện, Sở.

 

                                                    PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

 

 


Bản quyền trang web thuộc phòng GD&ĐT Huyện Hướng Hoá - Tỉnh Quảng Trị
Phát triển bởi Trung Tâm Phát Triển Công Nghệ Thông Tin - Viễn Thông Quảng Trị
ĐC: 20 Trần Hưng Đạo - Đông Hà - Quảng Trị
ĐT: 053 3556911 -Website: http://vnptquangtri.com.vn