Phòng GD&ĐT Huyện Hướng Hoá Tỉnh Quảng Trị - ĐC: Khóm 3B, TT Khe Sanh, Huyện Hướng Hoá, Tỉnh Quảng Trị - ĐT: 053.3880514
Trang chủ
Giới thiệu
Chi bộ Đảng
Phòng GD&ĐT
Công Đoàn
Tổ chức cán bộ
Tài chính - Kế hoạch
Mầm non
Tiểu học
Trung học cơ sở
Lịch công tác
Thống kê số liệu
Khuyến học
Nghiên cứu - Trao đổi
VB chỉ đạo Bộ-Sở
Tập san vì sự TBPN
Góp ý
Văn bản Phòng GD&ĐT
PHỎ CẬP GIÁO DỤC
CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH
Lượt truy cập:
imageCnt   
 
KẾ HOẠCH THÁNG 9 - 2016    UBND HUYỆN HƯỚNG HOÁ        CỘNG HOÀ XÃ HỌI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO                     Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

 

KẾ HOẠCH THÁNG 9 NĂM 2016

 

            1. Khai giảng năm học mới 2016- 2017.

- Khai giảng năm học mới 2016-2017: Vào ngày 05/9/2016.

- Trực báo khai giảng năm học mới: Vào lúc 07h30 ngày 07/9/2016 tại trường THCS Khe Sanh.

2. Các trường báo cáo nhanh tình hình khai giảng về Phòng chậm nhất vào lúc 15h00 ngày 05/9/2016, Phòng báo cáo về Sở vào ngày 7/9/2016.

3. Chỉ đạo các trường triển khai thực hiện Chỉ thị của Bộ, Hướng dẫn của Sở, Phòng GD&ĐT về nhiệm vụ trọng tâm các ngành học, cấp học năm học 2016-2017.

4. Họp hội đồng bộ môn văn hoá tỉnh, huyện các cấp học, ngành học. Kiện toàn HĐBM cấp huyện. Tập huấn BDTX qua mạng ngành học mầm non.

5. Dự Hội nghị triển khai công tác chính trị, tư tưởng; công tác pháp chế và công tác HSSV; công tác thanh tra, kiểm tra; công tác văn phòng, TĐ-KT tại Sở.

6. Kiểm tra tình hình đầu năm học mới. Kiểm tra công tác thu, chi đầu năm. Kiểm tra về thực hiện chế độ ăn trưa cho trẻ mẫu giáo và chính sách đối với GVMN tại một số trường MN. Công tác phân công lao động ở các đơn vị. Kiểm tra công tác tuyển sinh.

7. Kiểm tra chuyên ngành 01 trường mầm non, 01 trường Tiểu học, 01 trường THCS. Kiểm tra công tác PCCC.

8. Xây dựng kế hoạch đánh giá ngoài và chỉ đạo, kiểm tra  việc xây dựng trường chuẩn quốc gia.

            9. Hướng dẫn công tác thi đua. Các đơn vị, trường học đăng ký danh sách thi đua, đăng ký đề tài SKKN gửi về Bộ phận Thi đua TĐ-KT Phòng GD&ĐT.

10. Triển khai thực hiện phổ cập giáo dục trung học; hướng dẫn và kiểm tra phổ cập giáo dục.

11. Hội nghị cán bộ, công chức Phòng GD&ĐT.

12. Dự Tổng kết Chương trình Seqap cấp tỉnh giai đoạn 2010-2016.

13. Bộ phận Kế hoạch, Giáo dục Dân tộc hướng dẫn, kiểm tra việc hoàn thành các loại hồ sơ thành lập trường phổ thông dân tộc bán trú (THCS Hướng Linh, TH&THCS Ba Tầng).

14. Làm việc với trường MN Tân Hợp, Tiểu học số 1 Khe Sanh, THCS Khe Sanh về xây dựng trường học kiểu mẫu.

15. Dự Hội nghị triển khai nhiệm vụ Giáo dục Dân tộc.

16. Các xã, thị trấn tổ chức kiểm tra công tác phổ cập GD và hoàn thành hồ sơ phổ cập gửi về phòng GD & ĐT. Huyện kiểm tra công tác PCGD – CMC các xã, thị trấn.

17. Các trường báo cáo tình hình giáo dục tháng tháng 9, báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ đầu năm học về Phòng trước ngày 15/9/2016, Phòng Giáo dục và Đào tạo báo cáo về huyện, Sở trước ngày 17/9/2016.

                                                    PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

 

 


Bản quyền trang web thuộc phòng GD&ĐT Huyện Hướng Hoá - Tỉnh Quảng Trị
Phát triển bởi Trung Tâm Phát Triển Công Nghệ Thông Tin - Viễn Thông Quảng Trị
ĐC: 20 Trần Hưng Đạo - Đông Hà - Quảng Trị
ĐT: 053 3556911 -Website: http://vnptquangtri.com.vn