Phòng GD&ĐT Huyện Hướng Hoá Tỉnh Quảng Trị - ĐC: Khóm 3B, TT Khe Sanh, Huyện Hướng Hoá, Tỉnh Quảng Trị - ĐT: 053.3880514
Trang chủ
Giới thiệu
Chi bộ Đảng
Phòng GD&ĐT
Công Đoàn
Tổ chức cán bộ
Tài chính - Kế hoạch
Mầm non
Tiểu học
Trung học cơ sở
Lịch công tác
Thống kê số liệu
Khuyến học
Nghiên cứu - Trao đổi
VB chỉ đạo Bộ-Sở
Tập san vì sự TBPN
Góp ý
Văn bản Phòng GD&ĐT
PHỎ CẬP GIÁO DỤC
CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH
Lượt truy cập:
imageCnt   
 
KẾ HOẠCH THÁNG 5-2017    UBND HUYỆN HƯỚNG HOÁ     CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO                     Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

 

KẾ HOẠCH THÁNG 5 NĂM 2017

 

1. Tổ chức các hoạt động kỷ niệm 127 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh.

2. Công tác kiểm tra:

Kiểm tra công tác thi đua, công tác văn phòng; kiểm tra đánh giá trẻ 5 tuổi theo bộ chuẩn; kiểm tra công tác Đoàn, Đội.

3.  Chỉ đạo đánh giá, xếp loại CBQL, GV theo chuẩn nghề nghiệp.

4. Chỉ đạo kiểm tra chất lượng học kỳ II; tổ chức kiểm tra học kỳ II theo đề chung lớp 9 của Sở; kiểm tra việc đánh giá trẻ 5 tuổi theo bộ chuẩn tại các trường mầm non.

5. Chỉ đạo, kiểm tra tình hình chuẩn bị các điều kiện xét tốt nghiệp THCS, BTCS; hoàn thành chương trình tiểu học và bàn giao chất lượng từ lớp mẫu giáo 5 tuổi lên lớp 1, từ lớp dưới lên lớp trên bậc tiểu học, từ lớp 5 lên lớp 6; xét tốt nghiệp THCS.

            6. Xây dựng kế hoạch bồi dưỡng chính trị và chuyên môn hè 2017.

7. Các trường học tổng kết năm học 2016 - 2017; báo cáo tổng kết năm học về Phòng GD&ĐT theo quy định.

8. Báo cáo tình hình giáo dục tháng 5 về huyện và Sở Giáo dục và Đào tạo.

 

                                                    PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

 

 


Bản quyền trang web thuộc phòng GD&ĐT Huyện Hướng Hoá - Tỉnh Quảng Trị
Phát triển bởi Trung Tâm Phát Triển Công Nghệ Thông Tin - Viễn Thông Quảng Trị
ĐC: 20 Trần Hưng Đạo - Đông Hà - Quảng Trị
ĐT: 053 3556911 -Website: http://vnptquangtri.com.vn