Phòng GD&ĐT Huyện Hướng Hoá Tỉnh Quảng Trị - ĐC: Khóm 3B, TT Khe Sanh, Huyện Hướng Hoá, Tỉnh Quảng Trị - ĐT: 053.3880514
Trang chủ
Giới thiệu
Chi bộ Đảng
Phòng GD&ĐT
Công Đoàn
Tổ chức cán bộ
Tài chính - Kế hoạch
Mầm non
Tiểu học
Trung học cơ sở
Lịch công tác
Thống kê số liệu
Khuyến học
Nghiên cứu - Trao đổi
VB chỉ đạo Bộ-Sở
Tập san vì sự TBPN
Góp ý
Văn bản Phòng GD&ĐT
PHỎ CẬP GIÁO DỤC
CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH
Lượt truy cập:
imageCnt   
 
KẾ HOẠCH THÁNG 7-2017    UBND HUYỆN HƯỚNG HOÁ      CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO                      Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

 

KẾ HOẠCH THÁNG 7 NĂM 2017

 

      1. Tiếp tục hoàn thành công việc còn lại của tháng 6 năm 2017.

2. Hoàn thành xét tuyển sinh các lớp đầu cấp phổ thông và trẻ mầm non vào trường.

      3. Tham gia bồi dưỡng giáo viên cốt cán các bậc học.

4. Chỉ đạo, kiểm tra công tác hè 2017; kiểm tra tình hình xây dựng cơ sở vật chất các trường.

5. Thổng nhất kế hoạch phát triển quy mô trường, lớp, học sinh đội ngũ năm học 2017 – 2018 với các trường.

6. Các trường báo cáo tình hình tháng 07 về Phòng trước ngày 15/7/2017, Phòng Giáo dục và Đào tạo báo cáo về huyện, Sở trước ngày 17/7/2017.

 

                                                    PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

 

 


Bản quyền trang web thuộc phòng GD&ĐT Huyện Hướng Hoá - Tỉnh Quảng Trị
Phát triển bởi Trung Tâm Phát Triển Công Nghệ Thông Tin - Viễn Thông Quảng Trị
ĐC: 20 Trần Hưng Đạo - Đông Hà - Quảng Trị
ĐT: 053 3556911 -Website: http://vnptquangtri.com.vn