Phòng GD&ĐT Huyện Hướng Hoá Tỉnh Quảng Trị - ĐC: Khóm 3B, TT Khe Sanh, Huyện Hướng Hoá, Tỉnh Quảng Trị - ĐT: 053.3880514
Trang chủ
Giới thiệu
Chi bộ Đảng
Phòng GD&ĐT
Công Đoàn
Tổ chức cán bộ
Tài chính - Kế hoạch
Mầm non
Tiểu học
Trung học cơ sở
Lịch công tác
Thống kê số liệu
Khuyến học
Nghiên cứu - Trao đổi
VB chỉ đạo Bộ-Sở
Tập san vì sự TBPN
Góp ý
Văn bản Phòng GD&ĐT
PHỎ CẬP GIÁO DỤC
CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH
Lượt truy cập:
imageCnt   
 
Cán bộ - Chuyên viên có Huân, Huy, Kỷ niệm chươngCÁN BỘ - CHUYÊN VIÊN CÓ HUÂN, HUY, KỶ NIỆM CHƯƠNG

 

Họ và tên

Loại Huy chương - năm cấp

 


Nguyễn Đức Tuận

- Huy chương vì sự nghiệp Công đoàn: 2000

- Huy chương vì sự nghiệp Giáo dục: 2001

- Huy chương vì giai cấp Nông dân: 2004

- Kỷ niệm chương vì sự nghiệp TDTT: 2006

- KN chương vì cống hiến xây dựng LLVTQC: 2006

- Kỷ niệm chương vì sự nghiệp Khuyến học: 2008

 

 

 

 

 

 

 

Nguyễn Văn Đức

 

 

 

- Huy chương vì sự nghiệp Giáo dục: 2001

- Huy chương vì sự nghiệp Công đoàn: 1999

 

 

 

 

 

 

 

 

Phan Thị Minh Quế

- Huy chương vì sự nghiệp Giáo dục: 1998

- Huy chương vì sự nghiệp Công đoàn: 2001

 

 

 

 

 

 

 

Võ Như Cảnh

- Huy chương vì sự nghiệp Giáo dục: 2000

- Huy chương vì sự nghiệp Công đoàn: 2001

 

 

 

 

 

 

 

Phan Ngọc Luật

- Huy chương vì sự nghiệp Giáo dục: 1998

- Huy chương vì sự nghiệp Công đoàn: 2000

 

 

 

 

 

 

Nguyễn Ngọc Đỉnh

- Huy chương vì sự nghiệp Giáo dục: 2000

- Huy chương vì sự nghiệp Công đoàn: 2001

 

 

 

 

 

 

 

 

Châu Thị Kết

- Huy chương vì sự nghiệp Giáo dục: 1998

- Huy chương vì sự nghiệp Công đoàn: 2001

 

 

 

 

 

 

Nguyễn Long Tuấn

- KN chương vì cống hiến xây dựng LLVTQC: 2007

 

 

 

 

 

 

Lê Văn An

- Huy chương vì sự nghiệp Giáo dục: 1999

- Huy chương vì sự nghiệp Công đoàn: 1999

 


Bản quyền trang web thuộc phòng GD&ĐT Huyện Hướng Hoá - Tỉnh Quảng Trị
Phát triển bởi Trung Tâm Phát Triển Công Nghệ Thông Tin - Viễn Thông Quảng Trị
ĐC: 20 Trần Hưng Đạo - Đông Hà - Quảng Trị
ĐT: 053 3556911 -Website: http://vnptquangtri.com.vn