Phòng GD&ĐT Huyện Hướng Hoá Tỉnh Quảng Trị - ĐC: Khóm 3B, TT Khe Sanh, Huyện Hướng Hoá, Tỉnh Quảng Trị - ĐT: 053.3880514
Trang chủ
Giới thiệu
Chi bộ Đảng
Phòng GD&ĐT
Công Đoàn
Tổ chức cán bộ
Tài chính - Kế hoạch
Mầm non
Tiểu học
Trung học cơ sở
Lịch công tác
Thống kê số liệu
Khuyến học
Nghiên cứu - Trao đổi
VB chỉ đạo Bộ-Sở
Tập san vì sự TBPN
Góp ý
Văn bản Phòng GD&ĐT
PHỎ CẬP GIÁO DỤC
CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH
Lượt truy cập:
imageCnt   
 
KẾ HOẠCH THÁNG 4-2018       UBND HUYỆN HƯỚNG HOÁ   CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO                     Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

KẾ HOẠCH THÁNG 4 NĂM 2018

 

Nội dung công việc

Bộ phận chủ trì, tham mưu

Phối hợp, thực hiện

Xây dựng Kế hoạch tuyển sinh các lớp đầu cấp năm học 2018-2019

Tổ các ngành học

Bộ phận TH-VP, các trường

Dự Hội nghị triển khai công tác tuyển sinh năm học 2018-2019

 

Trưởng phòng, Tổ trưởng TCNH

Dự Hội thi xây dựng môi trường “Giáo dục lấy trẻ làm trung tâm” và Hội nghị Sơ kết 2 năm thực hiện chuyên đề

Bộ phận MN

Các bộ phận liên quan, các trường

Dự Hội nghị trực báo ngành học GDTrH, GDTX, TCCB

 

Trưởng phòng, Bộ phận THCS, TCCB

Kiểm tra trường chuẩn Quốc gia; công tác PCGD, XMC

Chuyên viên phụ trách

Các bộ phận liên quan, các trường

Kiểm tra việc thực hiện công tác y tế, vệ sinh nước sạch, vệ sinh an toàn thực phẩm tại các trường

Bộ phận MN

Các bộ phận liên quan, các trường

Kiểm tra việc dạy thêm, học thêm

Bộ phận PT

Các bộ phận liên quan; các trường

Kiểm tra tình hình sử dụng thiết bị, thư viện, phòng học bộ môn. Kiểm tra việc thực hiện pháp luật lĩnh vực GD&ĐT. Kiểm tra công tác quản lý, chỉ đạo hoạt động giáo dục 01 trường Mầm non, 01 trường Phổ thông

Bộ phận Tổng hợp, Bộ phận sách - TV,TB

Các bộ phận liên quan; các trường

Kiểm tra công tác thi đua

Bộ phận TCCB-TĐ

Các bộ phận liên quan; các trường

Xây dựng kế hoạch về trường, lớp, đội ngũ năm học 2018 - 2019, các trường nộp về Phòng GD&ĐT trước ngày 15/4/2018 (qua bộ phận Tổng hợp - Kế hoạch, theo mẫu đã hướng dẫn, không gửi qua Email)

Bộ phận TH-VP

Các trường

Tổ chức các hoạt động kỷ niệm ngày giải phóng miền Nam (30/4) và Quốc tế lao động (01/5)

Bộ phận TH-VP

Các trường

Tổng kết các Hội thi chất lượng (có CV hướng dẫn sau)

Tổ CNH

Các bộ phận liên quan; các trường

Tổ chức “Ngày sách Việt Nam”

Bộ phận sách - TV,TB

Các bộ phận liên quan; các trường

Báo cáo tình hình giáo dục tháng 4; các trường báo cáo về Phòng trước ngày 15/4/2018, Phòng báo cáo Huyện, Sở

Bộ phận TH-VP

Các trường

                                                                                                                                              

                                                                                                                                                           PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO


Bản quyền trang web thuộc phòng GD&ĐT Huyện Hướng Hoá - Tỉnh Quảng Trị
Phát triển bởi Trung Tâm Phát Triển Công Nghệ Thông Tin - Viễn Thông Quảng Trị
ĐC: 20 Trần Hưng Đạo - Đông Hà - Quảng Trị
ĐT: 053 3556911 -Website: http://vnptquangtri.com.vn