Phòng GD&ĐT Huyện Hướng Hoá Tỉnh Quảng Trị - ĐC: Khóm 3B, TT Khe Sanh, Huyện Hướng Hoá, Tỉnh Quảng Trị - ĐT: 053.3880514
Trang chủ
Giới thiệu
Chi bộ Đảng
Phòng GD&ĐT
Công Đoàn
Tổ chức cán bộ
Tài chính - Kế hoạch
Mầm non
Tiểu học
Trung học cơ sở
Lịch công tác
Thống kê số liệu
Khuyến học
Nghiên cứu - Trao đổi
VB chỉ đạo Bộ-Sở
Tập san vì sự TBPN
Góp ý
Văn bản Phòng GD&ĐT
PHỎ CẬP GIÁO DỤC
CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH
Lượt truy cập:
imageCnt   
 
KẾ HOẠCH THÁNG 9-2018        UBND HUYỆN HƯỚNG HOÁ  CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO                 Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

  KẾ HOẠCH THÁNG 9 NĂM 2018

Nội dung công việc

Bộ phận chủ trì,

tham mưu

Phối hợp, thực hiện

Khai giảng năm học 2018-2019

Toàn ngành

Toàn ngành

Trực báo Khai giảng năm học 2018-2019 vào lúc 13h30 ngày 07/9/2018 tại Trường THCS Khe Sanh

Chủ trì: TTLĐP

Tham mưu: TH-VP

Các bộ phận PGD&ĐT, HT các trường MN, PT

Dự Hội nghị chuyên môn cấp MN, TH, GDTX cấp tỉnh; Hội nghị triển khai nhiệm vụ khảo thí, thanh tra

 

Bộ phận MN, TH, GDTX; các chuyên viên phụ trách

Phối hợp Huyện Đoàn tổ chức Hội nghị tổng kết và triển khai công tác Đoàn - Đội năm học 2018-2019

 

Lãnh đạo Phòng, Chuyên viên phu trách công tác Đội

Dự tập huấn nghiệp vụ công tác kiểm tra nội bộ trường học

Bộ phận TH-VP

Các trường

Dự Hội nghị triển khai thực hiện nhiệm vụ CTTT và thực hiện Thông tư 31/2017/TT-BGDĐT của Bộ GD&ĐT về việc hướng dẫn thực hiện công tác tư vấn tâm lý cho học sinh trong trường ph thông

 

Lãnh đạo Phòng, CV phụ trách CTTT

Tổ chức Hội nghị HĐBM THCS, MN, TH cấp huyện

Tổ các ngành học

Các trường, thành viên tổ bộ môn

Dự Hội nghị triển khai công tác phổ cập giáo dục

 

Lãnh đạo Phòng, chuyên viên phụ trách PCGD,XMC

Tập huấn về nghiệp vụ cập nhật, khai thác và sử dụng số liệu qua phần mềm EQMS các xã, thị trấn báo cáo công tác PCGD, XMC 2018

Chuyên viên phụ trách PCGD,XMC

Bộ phận MN, TH, THCS, các xã, thị trấn, các trường

Kiểm tra chuyên ngành 01 trường mầm non, 01 trường Tiểu học, 01 trường THCS. Kiểm tra công tác PCCC. Kiểm tra thực hiện nhiệm vụ năm học. Kiểm tra công tác triển khai các khoản thu đầu năm,

Bộ phận TH-VP

Các bộ phận liên quan, các trường

Xây dựng Kế hoạch xóa phòng học tạm, phòng học mượn giai đoạn 2019 - 2021

Bộ phận TC-CSVC

Các bộ phận liên quan, các trường

Kiểm tra, hỗ trợ các đơn vị về thực hiện chương trình GDMN sau bổ sung, sửa đổi theo Thông tư 28/2016/TT-BGDĐT.

Bộ phận MN

Các cơ sở giáo dục MN

Dự lớp bồi dưỡng nghiệp vụ và cấp chứng chỉ cho cán bộ tư vấn tâm lý học đường các trường phổ thông

 

Bộ phận PT, các trường PT

Hội nghị công chức cơ quan

Bộ phận TH-VP

Các bộ phận

Báo cáo tình hình đầu năm học và báo cáo tình hình giáo dục tháng 9; các trường báo cáo về Phòng trước ngày 15/9/2018, Phòng báo cáo Huyện, Sở

Bộ phận TH-VP

Các trường

                                                                  PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO


Bản quyền trang web thuộc phòng GD&ĐT Huyện Hướng Hoá - Tỉnh Quảng Trị
Phát triển bởi Trung Tâm Phát Triển Công Nghệ Thông Tin - Viễn Thông Quảng Trị
ĐC: 20 Trần Hưng Đạo - Đông Hà - Quảng Trị
ĐT: 053 3556911 -Website: http://vnptquangtri.com.vn