Phòng GD&ĐT Huyện Hướng Hoá Tỉnh Quảng Trị - ĐC: Khóm 3B, TT Khe Sanh, Huyện Hướng Hoá, Tỉnh Quảng Trị - ĐT: 053.3880514
Trang chủ
Giới thiệu
Chi bộ Đảng
Phòng GD&ĐT
Công Đoàn
Tổ chức cán bộ
Tài chính - Kế hoạch
Mầm non
Tiểu học
Trung học cơ sở
Lịch công tác
Thống kê số liệu
Khuyến học
Nghiên cứu - Trao đổi
VB chỉ đạo Bộ-Sở
Tập san vì sự TBPN
Góp ý
Văn bản Phòng GD&ĐT
PHỎ CẬP GIÁO DỤC
CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH
Lượt truy cập:
imageCnt   
 
KẾ HOẠCH THÁNG 10 - 2018      UBND HUYỆN HƯỚNG HOÁ    CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO              Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

                                KẾ HOẠCH THÁNG 10 NĂM 2018


Nội dung công việc

Bộ phận chủ trì,

tham mưu

Phối hợp, thực hiện

Dự trực báo công tác Tổ chức cán bộ

 

Trưởng phòng, BP TCCB

Kiểm tra công tác chuyên môn THCS

Bộ phận THCS

Các bộ phận liên quan, các trường

Kiểm tra công tác phổ cập giáo dục- Xóa mù chữ năm 2018 các xã, thị trấn

Chuyên viên phụ trách

Các bộ phận liên quan, BCĐPCGD-XMC các xã, thị trấn

Kiểm tra, hỗ trợ các đơn vị về thực hiện chương trình GDMN sau bổ sung, sửa đổi theo Thông tư 28/2016/TT-BGDĐT và thực hiện chuyên đề “Giáo dục lấy trẻ làm trung tâm”; kiểm tra hoạt động các cơ sở GDMN ngoài công lập

Bộ phận MN

Các bộ phận liên quan, các trường MN

Kiểm tra chuyên ngành 01 trường mầm non, 01 trường Tiểu học, 01 trường THCS. Kiểm tra công tác CCHC một số trường.

Bộ phận TH-VP

Các bộ phận liên quan, các trường

Kiểm tra và chỉ đạo xây dựng thư viện, phòng học bộ môn đạt chuẩn; Kiểm tra trường chuẩn quốc gia

Bộ phận THCS, Bộ phận TV-TB

Các bộ phận liên quan, các trường

Kiểm tra việc thực hiện Kế hoạch tăng cường tiếng Việt cho học sinh dân tộc thiểu số một số trường; Kiểm tra việc triển khai Mô hình VNEN tại các trường

Bộ phận TH, MN

Các bộ phận liên quan, các trường MN, TH

Dự Hội nghị công tác Văn phòng và Thi đua-Khen thưởng; tập huấn kiến thức phát ngôn, cung cấp thông tin cho báo chỉ và quản lý mạng xã hội

 

lãnh đạo Phòng, Bộ phận TH-VP, TĐ-KT.

Dự Hội thảo về tổ chức chỉ đạo dạy học cả ngày và công tác chỉ đạo, quản lý đánh giá học sinh tiểu học

 

Lãnh đạo Phòng, Bộ phận Tiểu học

Dự  Hội nghị phổ biến pháp luật và hướng dẫn tổ chức mô hình TTPBPL “Phiên tòa giả định”

 

Lãnh đạo Phòng, chuyên viên phụ trách CTTT

Tổ chức tuần lễ “Học tập suốt đời”

Tổ các ngành học Chuyên viên phụ trách

Toàn ngành

Thi HSG các môn văn hóa lớp 9, chọn đội tuyển bồi dưỡng để dự thi tỉnh.

Bộ phận THCS

 Các bộ phận liên quan, các trường

Tổ chức tập huấn công tác Văn phòng và Thi đua-Khen thưởng

Bộ phận TH-VP

Các bộ phận liên quan, các trường MN, PT

                                                                                                              

                                                                              PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO


Bản quyền trang web thuộc phòng GD&ĐT Huyện Hướng Hoá - Tỉnh Quảng Trị
Phát triển bởi Trung Tâm Phát Triển Công Nghệ Thông Tin - Viễn Thông Quảng Trị
ĐC: 20 Trần Hưng Đạo - Đông Hà - Quảng Trị
ĐT: 053 3556911 -Website: http://vnptquangtri.com.vn