Phòng GD&ĐT Huyện Hướng Hoá Tỉnh Quảng Trị - ĐC: Khóm 3B, TT Khe Sanh, Huyện Hướng Hoá, Tỉnh Quảng Trị - ĐT: 053.3880514
Trang chủ
Giới thiệu
Chi bộ Đảng
Phòng GD&ĐT
Công Đoàn
Tổ chức cán bộ
Tài chính - Kế hoạch
Mầm non
Tiểu học
Trung học cơ sở
Lịch công tác
Thống kê số liệu
Khuyến học
Nghiên cứu - Trao đổi
VB chỉ đạo Bộ-Sở
Tập san vì sự TBPN
Góp ý
Văn bản Phòng GD&ĐT
PHỎ CẬP GIÁO DỤC
CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH
Lượt truy cập:
imageCnt   
 
KẾ HOẠCH THÁNG 11 - 2018        UBND HUYỆN HƯỚNG HOÁ  CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO                 Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


KẾ HOẠCH THÁNG 11 NĂM 2018

 

Tháng

Nội dung công việc

Bộ phận chủ trì,

tham mưu

Phối hợp, thực hiện

11/2018

Tham dự trực báo cấp học MN, TrH, GDTX tại tỉnh

 

Lãnh đạo phòng, Bộ phận MN, TrH, GDTX

Thi giáo viên dạy giỏi TH và THCS cấp huyện.

 

Bộ phận PT

Các bộ phận liên quan, các trường

Tổ chức kỷ niệm Ngày nhà giáo Việt Nam 20/11 (Phòng GD&ĐT có hướng dẫn sau)

Bộ phận TH-VP

Các bộ phận liên quan, các trường

Kiểm tra hoạt động dạy học và thực hiện qui chế chuyên môn cấp THCS

Bộ phận THCS

Các trường THCS, TH&THCS, PTDTBT THCS

Kiểm tra trường chuẩn quốc gia các cấp học; kiểm tra công tác phổ cập giáo dục, XMC

Tổ các ngành học

Các bộ phận liên quan, Các trường

Chỉ đạo các trường học tổ chức các hoạt động “Ngày Pháp luật” và “Ngày thế giới tưởng niệm nạn nhân tử vong do tai nạn giao thông”

Chuyên viên phụ trách CTTT

Các bộ phận liên quan, Các trường

Kiểm tra tình hình thực hiện nhiệm vụ học kỳ 1 năm học 2018-2019. Kiểm tra công tác bán trú và đảm bảo an toàn cho trẻ MN

Bộ phận TH-VP

Các bộ phận liên quan,  các trường

Tổ chức các chuyên đề đổi mới PPDH cấp huyện, dự các chuyên đề cấp tỉnh

Tổ CNH

Các trường

Kiểm tra chuyên ngành 1 trường MN, 1 trường PT. Kiểm tra việc thực hiện chế độ cho học sinh.

Bộ phận TH-VP

Các bộ phận liên quan, các trường

Báo cáo tình hình giáo dục tháng 11; các trường báo cáo về Phòng trước ngày 15/11/2018, Phòng báo cáo Huyện, Sở

Bộ phận TH-VP

Các trường

 

                                                                                                                                                  PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO


Bản quyền trang web thuộc phòng GD&ĐT Huyện Hướng Hoá - Tỉnh Quảng Trị
Phát triển bởi Trung Tâm Phát Triển Công Nghệ Thông Tin - Viễn Thông Quảng Trị
ĐC: 20 Trần Hưng Đạo - Đông Hà - Quảng Trị
ĐT: 053 3556911 -Website: http://vnptquangtri.com.vn