Phòng GD&ĐT Huyện Hướng Hoá Tỉnh Quảng Trị - ĐC: Khóm 3B, TT Khe Sanh, Huyện Hướng Hoá, Tỉnh Quảng Trị - ĐT: 053.3880514
Trang chủ
Giới thiệu
Phòng GD&ĐT
Công Đoàn
Tài chính - Kế hoạch
Mầm non
Tiểu học
Trung học cơ sở
Lịch công tác
Thống kê số liệu
Khuyến học
Nghiên cứu - Trao đổi
VB chỉ đạo Bộ-Sở
Tập san vì sự TBPN
Góp ý
Văn bản Phòng GD&ĐT
PHỎ CẬP GIÁO DỤC
CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH
CHUNG TAY PHÒNG CHỐNG COVID 19
Lượt truy cập:
imageCnt   
 
KẾ HOẠCH THÁNG 5 - 2019        UBND HUYỆN HƯỚNG HOÁ  CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO                  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

KẾ HOẠCH THÁNG 5 NĂM 2019

 

Nội dung công việc

Bộ phận chủ trì, tham mưu

Phối hợp, thực hiện

Tổ chức các hoạt động kỷ niệm 129 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Bộ phận TH-VP

Các trường

Kiểm tra công tác văn phòng; kiểm tra công tác Đoàn, Đội.

Bộ phận TH-VP

Các bộ phận liên quan, các trường

Chỉ đạo đánh giá, xếp loại CBQL, GV theo chuẩn nghề nghiệp.

Bộ phận TCCB

Các trường

Chỉ đạo kiểm tra học kỳ II; tổ chức kiểm tra học kỳ II theo đề chung lớp 9 của Sở; chỉ đạo công tác kiểm tra đánh giá, xét hoàn thành chương trình tiểu học và bàn giao chất lượng giáo dục.

Bộ phận PT

Các bộ phận liên quan, các trường

Kiểm tra công tác thi đua.

Bộ phận TCCB-TĐ

Các bộ phận liên quan; các trường

Chỉ đạo, kiểm tra tình hình chuẩn bị các điều kiện xét tốt nghiệp THCS, BTCS, hoàn thành chương trình tiểu học; xét tốt nghiệp THCS.

Bộ phận PT

Các bộ phận liên quan, các trường

Họp xét luân chuyển ngoài huyện cho cán bộ quản lý, giáo viên và nhân viên các trường phổ thông.

Bộ phận TCCB-TĐ

Các bộ phận liên quan, các trường

Xây dựng kế hoạch bồi dưỡng chính trị và chuyên môn hè 2019.

Bộ phận BD

Các bộ phận liên quan, các trường

Các trường học tổng kết năm học 2018 – 2019. Báo cáo về Phòng GD&ĐT theo quy định.

Bộ phận TH-VP

Các bộ phận liên quan, các trường

Báo cáo tình hình giáo dục tháng 5; các trường báo cáo về Phòng trước ngày 15/5/2019, Phòng báo cáo Huyện, Sở.

 

Bộ phận TH-VP

Các trường

                                                                                                             

                                                                                                                 PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO


Bản quyền trang web thuộc phòng GD&ĐT Huyện Hướng Hoá - Tỉnh Quảng Trị
Phát triển bởi Trung Tâm Phát Triển Công Nghệ Thông Tin - Viễn Thông Quảng Trị
ĐC: 20 Trần Hưng Đạo - Đông Hà - Quảng Trị
ĐT: 053 3556911 -Website: http://vnptquangtri.com.vn