Phòng GD&ĐT Huyện Hướng Hoá Tỉnh Quảng Trị - ĐC: Khóm 3B, TT Khe Sanh, Huyện Hướng Hoá, Tỉnh Quảng Trị - ĐT: 053.3880514
Trang chủ
Giới thiệu
Phòng GD&ĐT
Công Đoàn
Tài chính - Kế hoạch
Mầm non
Tiểu học
Trung học cơ sở
Lịch công tác
Thống kê số liệu
Khuyến học
Nghiên cứu - Trao đổi
VB chỉ đạo Bộ-Sở
Tập san vì sự TBPN
Góp ý
Văn bản Phòng GD&ĐT
PHỎ CẬP GIÁO DỤC
CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH
CHUNG TAY PHÒNG CHỐNG COVID 19
Lượt truy cập:
imageCnt   
 
KẾ HOẠCH THÁNG 7 - 2019        UBND HUYỆN HƯỚNG HOÁ  CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO              Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

KẾ HOẠCH THÁNG 7 NĂM 2019

 

Nội dung công việc

Bộ phận chủ trì, tham mưu

Phối hợp, thực hiện

Tham gia bồi dưỡng giáo viên cốt cán các bậc học.

 

Tổ các ngành học

Chỉ đạo, kiểm tra công tác hè 2019; kiểm tra tình hình xây dựng cơ sở vật chất các trường.

Bộ phận TH-VP

Các bộ phận liên quan, các trường

Hội nghị thống nhất quy mô phát triển, lớp, đội ngũ, học sinh năm học 2019 – 2020 (các trường bổ sung kế hoạch quy mô phát triển, lớp, đội ngũ, học sinh năm học 2019 – 2020 trước ngày 10/7/2019 tại bộ phận Tổng hợp - Kế hoạch, theo mẫu đã hướng dẫn).

Bộ phận TH-VP

Các bộ phận liên quan, các trường

Hoàn thành kế hoạch phát triển giáo dục; kế hoạch ngân sách năm 2020.

Bộ phận TH-VP

Các bộ phận liên quan, các trường

Tuyển sinh và duyệt kết quả tuyển sinh các lớp đầu cấp.

Tổ CNH

Các bộ phận liên quan, các trường

Chuẩn bị các điều kiện để tổ chức bồi dưỡng chính trị; tập huấn chuyên môn cho cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên hè 2019.

Bộ phận BD

Các bộ phận liên quan

Chuẩn bị nội dung tổng kết năm học 2018 - 2019 và triển khai nhiệm vụ năm học 2019 – 2020.

Lãnh đạo Phòng

Các bộ phận liên quan

Các trường báo cáo tình hình giáo dục tháng 7 về Phòng trước ngày 15/7/2019, Phòng Giáo dục và Đào tạo báo cáo về huyện, Sở trước.

 

Bộ phận TH-VP

Các bộ phận liên quan, các trường

 

                                                    

                                                                                                               PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO


Bản quyền trang web thuộc phòng GD&ĐT Huyện Hướng Hoá - Tỉnh Quảng Trị
Phát triển bởi Trung Tâm Phát Triển Công Nghệ Thông Tin - Viễn Thông Quảng Trị
ĐC: 20 Trần Hưng Đạo - Đông Hà - Quảng Trị
ĐT: 053 3556911 -Website: http://vnptquangtri.com.vn