Phòng GD&ĐT Huyện Hướng Hoá Tỉnh Quảng Trị - ĐC: Khóm 3B, TT Khe Sanh, Huyện Hướng Hoá, Tỉnh Quảng Trị - ĐT: 053.3880514
Trang chủ
Giới thiệu
Phòng GD&ĐT
Công Đoàn
Tài chính - Kế hoạch
Mầm non
Tiểu học
Trung học cơ sở
Lịch công tác
Thống kê số liệu
Khuyến học
Nghiên cứu - Trao đổi
VB chỉ đạo Bộ-Sở
Tập san vì sự TBPN
Góp ý
Văn bản Phòng GD&ĐT
PHỎ CẬP GIÁO DỤC
CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH
CHUNG TAY PHÒNG CHỐNG COVID 19
Lượt truy cập:
imageCnt   
 
KẾ HOẠCH THÁNG 11 - 2019        UBND HUYỆN HƯỚNG HOÁ                                CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO                     Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

KẾ HOẠCH THÁNG 11 NĂM 2019

 

Nội dung công việc

Bộ phận chủ trì, tham mưu

Phối hợp, thực hiện

Tham dự trực báo cấp MN, TH, GDTrH và GDTX

 

Lãnh đạo phong, Bộ phận MN, TH, GDTX

Tổ chức các hoạt động “Ngày Pháp luật”

Bộ phận CTTT

Các trường học

Tổ chức “Ngày thế giới tưởng niệm các nạn nhân tử vong do tai nạn giao thông”

Bộ phận CTTT

Các trường học

Tổ chức kỷ niệm Ngày Nhà giáo Việt Nam (20/11)

Bộ phận TH-VP

Các bộ phận liên quan, các trường

Xây dựng Đề án hỗ trợ, xã hội hóa đầu tư cải tạo, xây dựng nhà vệ sinh và cung cấp nước sạch trong trường học giai đoạn 2020-2025.

Bộ phận TC-CSVC

Các trường

Kiểm tra công tác PCGD-XMC năm 2019

Tổ các ngành học

Các bộ phận liên quan, Các trường

Tổ chức các chuyên đề đổi mới PPDH cấp huyện, dự các chuyên đề cấp tỉnh

Tổ CNH

Các trường

Tổ chức Hội thi GVCN giỏi tiểu học cấp huyện.

Bộ phận TH

Các bộ phận liên quan, các trường TH, TH&THCS

Báo cáo tình hình giáo dục tháng 11; các trường báo cáo về Phòng trước ngày 15/11/2019, Phòng báo cáo Huyện, Sở

Bộ phận TH-VP

Các trường

 

                                                                        PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO


Bản quyền trang web thuộc phòng GD&ĐT Huyện Hướng Hoá - Tỉnh Quảng Trị
Phát triển bởi Trung Tâm Phát Triển Công Nghệ Thông Tin - Viễn Thông Quảng Trị
ĐC: 20 Trần Hưng Đạo - Đông Hà - Quảng Trị
ĐT: 053 3556911 -Website: http://vnptquangtri.com.vn